бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

S – коефіцієнт збільшення надбавки

Використовуючи дані показники і коефіцієнти опишемо математично умови

для формування цін на кожен товар:

- Pi+Zi < Ki - тобто витрати на закупівлю товару повинні бути менше

конкурентних цін

- Ri < Ki для Ci= Nрент – задає границю рентабельності

товарообігу

Задачею цих умов є пошук значення S. Цей коефіцієнт необхідний для

розрахунку відпускної ціни Ri = (Pi+Zi)*(1+Ci)*S.

(Ореал-Zобш) / Ореал =

= (Summ(Ri*Vi) – Summ((Pi+Zi)*Vi) – Zпроч) / Summ(Ri*Vi) =

=(Summ(S*(1+Ci)*(Pi+Zi)*Vi)–Summ((Pi+Zi)*Vi)–Zпроч)/Summ(S*(1+Ci)*(Pi+Z

i)*Vi) =

=(S*Summ(Ci*Vi*(Pi+Zi)) – Zпроч)/ S*Summ((1+Ci)*(Pi+Zi)*Vi) >= Nрент

Вирішуючи дане рівняння ми одержуємо значення коефіцієнта S.

Використовуючи його розраховуємо ціни для кожного товару по формулі: Ri =

(Pi+Zi)*(1+Ci)*S . У такий спосіб ми отримуємо рекомендовані ціни на

товари. Далі вони повинні бути піддані коректуванню враховуючи реальну

ситуацію і маркетингові виверти. Після коректування ціни заново

коректуються і переглядаються.

З огляду на, що даний алгоритм використовує коефіцієнти, установлені

суб'єктивно, не можна сказати про правильність формування цін автоматично.

Однак, такий підхід дозволяє збалансувати ціни, з огляду на ключові позиції

в асортименті.

4 Пошук покупців

Організація механізму роботи з покупцями – одна з найважливіших задач

підприємства. На сучасний момент підприємство обмежується лише роботою

торговельних агентів, що обходять магазини, пропонуючи товари з доставкою.

Не дивлячись на те, що даний вид продажів ефективний, існує ряд мінусів.

Агент, як правило, приходить без дзвоника, а «не кликаний гість гірше

татарина». Робота агента, як правило, низькооплачивана і цілком залежить

від кількості замовлень. Плинність кадрів не дає сталість роботи з

магазином, губляться зв'язки. Простежити і змусити працювати агента досить

важко.

Якість роботи агента цілком залежить від його комунікабельності,

зовнішнього вигляду. Уміння наполегливе пропонувати товар даний не кожному.

Недолік у тієї або іншої якості приводить до того, що частина потенційних

клієнтів губиться, а в наслідку упереджено відноситься до співробітництва.

Для того, щоб максимально скоротити дані недоліки, необхідно прийняти

ряд мір, спрямованих на підвищення ефективності роботи агентів і

підприємства в цілому. Для цього можна використовувати як різні методи

керування персоналом, так і маркетингові ходи.

Оцінити роботу агентів можна по кількості замовлень принесених кожним

окремо. Але характер районів не дає об'єктивної картини роботи агента. Для

цього необхідно ввести ряд документів, що будуть заповнюватися агентами про

пророблену ними роботі. Такими документами можуть бути денні звіти про

відвідування магазинів, опис магазина (площа, характер, розташування,

близькість конкурентів, характер району, контингент жителів і ін.),

характер розмови з представником магазина, побажання покупців і ін.

Уведення таких документів дозволить убити двох зайців: оцінити роботу

агентів, частково оцінити потреби покупців. Агент у другому випадку є не

тільки торговельним представником, але реально бере участь у підвищенні

ефективності діяльності підприємства. Він теж зацікавлений у більш ходовому

асортименті, підвищенні товарообігу – це його хліб.

З іншого боку, оцінюючи роботу агентів, підприємство обґрунтовано може

звільнити ледачих агентів і замінити них більш активними. Така заміна може

принести підприємству додатковий прибуток, а більш старанному працівникові

зарплату. Крім того, аналіз такої документації дозволить виявити застійні

райони, у результаті відмовитися працювати з ними або змінити цінову

політику стосовно цих районів.

Необхідною умовою для організації даної форми роботи укладається

розробка форм і складання щоденних звітів. Аналіз цих форм також вимагає

витрат часу.

Це те, що стосується роботи агентів. Інша сторона роботи з покупцями –

це постійна підтримка зв'язків, стимулювання купівельної активності. Це

здійснюється за рахунок реклами. Для розглянутого торговельного

підприємства найбільш ефективними інструментами можна назвати наступні:

. розробка фірмового логотипа і знака, фірмової документації, бланків,

конвертів, візиток і т.д.

. виготовлення сувенірної продукції – ручки, запальнички, календарі й ін. з

метою дарування їхнім представникам роздрібних торговельних підприємств.

. Виготовлення наклейок

. Використання фірмових знаків і логотипів на бортах вантажних машин

. Рекламні оголошення в газетах і тематичних виданнях

Проведені в США і Європі численні дослідження виявили, наприклад,

правило 30/70: 30% покупців приносять 70% прибутку.

Ще недавно схема успішного розвитку торговельного підприємства

виглядала досить просто – розширення асортименту товарів, сервісу. Чималу

підтримку цьому робило проведення виробниками рекламних і маркетингових

компаній. Сьогодні можливості оптимізації логістики багатьма торговельними

фірмами вже практично вичерпані, а через конкуренцію, що загострилася,

потенціал росту самих фірм помітно знизився. У нових умовах підприємства

торгівлі можуть домогтися успіху тільки шляхом перенесення акцентів на

вивчення потреб покупців.

На зміну просування товарів приходить маркетинг орієнтований на

споживача. Причому не якогось абстрактного, а цілком конкретного, з його

пристрастями і системою цінностей. Популярним напрямком стали, на приклад,

програми стимулювання покупців (loyality programm), метою яких є

збереження наявних споживачів і залучення нових. Ради про те, як цього

досягти, засновані на аналізі поводження покупців. Наприклад,

відсутності необхідного товару досить для того, щоб 30% покупців

задумалися про зміну постачальника, а 10% дійсно зробили це. Наслідку

цього для підприємства можуть виявитися особливо важкими, якщо

«загублені» покупці відносяться до категорії найбільш вигідних (правило

«30/70»). Одержавши можливість вибору, підкріплену активними рекламними

кампаніями, сучасні покупці стали більш спокушеними й обізнаними. У

результаті характерною рисою їхнього поводження стала менша, чим колись,

«вірність» конкретному постачальникові, а реакція на пропоновані

конкурентами знижки – більш однозначної.

Для того щоб зберегти найбільш вигідних покупців і залучити нових,

торговельному підприємству необхідно одержати відповіді на ряд ключових

питань. Допомогти в цьому можуть тільки інформаційні технології.

Алгоритм заохочення - на першому етапі вводяться кошта ідентифікації

покупця – традиційні магнітні картки або будь-які інші кошти

систематичного збору даних для встановлення зв'язку покупець – товар.

Це дає можливість раз поділяти всіх покупців на кілька категорій,

починаючи від постійних і закінчуючи «одноразових». Це дозволяє також

визначити, які товари не користуються попитом і в які групи товарів менш

всего цікавлять покупців.

На другому етапі здійснюється фільтрація інформації для виділення

«лояльних» покупців.

З загального списку покупців, що враховує їхній розмір, адресу,

частоту і вартість зроблених покупок, виділяються групи «кращих», на

збереження яких в основному і спрямовуються подальші маркетингові зусилля

фірми.

Третій етап присвячений налагодженню довгострокових відносин з

покупцями: моделюється їхнє поводження для встановлення персональних

переваг і пристрастей, розробляється конкретна маркетингова програма, вплив

якої на відповідну группу споживачів буде робити найбільший ефект.

Для того, щоб вибірка була орієнтована на довгострокову роботу з

покупцями необхідно врахувати ряд факторів, що визначають якість роботи з

покупцем. Т.к. критерії, що визначають потрібного нам покупця. Таким

критерієм може виступати доход принесений підприємству в результаті продажу

товару конкретному покупцеві. Однак варто враховувати і ряд інших факторів,

таких як тривалість роботи з покупцем, середній обсяг замовлення, частота

замовлень, стабільність замовлень.

Виходячи з цього складемо наступну вибірку по видаткових накладних:

. покупець

. кількість закупівель

. дата першої покупки

. дата останньої покупки

. обсяг закупівель

. доход від закупівель

Використовуючи дану вибірку визначимо частку принесеного доходу кожним

покупцем у загальній сумі доходу. Відсортуємо дані по частці доходу в

загальній сумі й одержимо рейтиг найбільш дохідних на наш погляд покупців.

[pic]

На малюнку представлений графік, що показує, що 30% покупців приносять

80% прибутку. Саме ці тридцять відсотків покупців є орієнтиром для

формування асортименту. Для підтримка зв'язків необхідно направити частину

рекламних зусиль на цих покупців.

Таким чином, виділення «лояльних» покупців є одним із самих могутніх

інструментів при формуванні асортименту і цін. Також дозволяє направити

рекламу окремо на залучення нових покупців і утримання старих.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Стратегічне управління пріорітетними напрямками реструктуризації

виробничого комплексу

Постійна мінливість ринкового середовища зумо-вила необхідність

застосування стратегічного підходу до системи господарювання на

підприємстві. Стратегія — це генеральна комплексна програма дій, яка

визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та

розподіл ресурсів для їхнього досягнення. Вона формулює цілі та способи

їхнього досягнення так, щоб указати підприємству певний (такий, що об'єднує

всі його підрозділи) напрямок розвитку. За своїм змістом стратегія є

довгостроковим плановим документом, результатом стратегічного планування.

Стратегічне планування — процес здійснення сукупності

систематизованих та взаємоузгоджених робіт із визначення довгострокових (на

певний період) цілей та напрямків діяльності підприємства. Основні його

етапи показано на рис. 13.3.

Першим, найбільш суттєвим і визначальним рішенням за

стратегічного планування є вибір цілей. Основну ціль підприємства заведено

називати місією. Вибір місії підприємства здійснюється з урахуванням дії

чинників зовнішнього середовища.

Виходячи із загальної місії підприємства формулюють його інші

стратегічні цілі. Реальність та ефективність стратегії підприємства буде

забезпечено, якщо стратегічні цілі будуть: конкретними та вимірюваними;

чітко зорієнтованими у часі (коли і якої цілі треба досягнути); досяжними,

збалансованими, ресурсно забезпеченими; однонапрямленими та такими, що

взаємно підтримують одна

одну. При цьому бажано встановлювати цілі для кожного напрямку

діяльності підприємства.

Після визначення місії та цілей починається діагностичний етап

стратегічного планування. Першим важливим кроком є вивчення зовнішнього

середовища. Аналіз зовнішнього середовища — це безперервний процес

спостереження, вивчення та контролю дії зовнішніх щодо підприємства

чинників із тим, щоб своєчасно та вичерпно визначити можливості й загрози

для підприємства, тобто позитивну й негативну дію зовнішніх чинників —

політичних, економічних, науково-технічних, соціальних, міжнародних тощо.

Методи вибору генеральної стратегії можна розділити на дві

групи: перша — за монопрофільної діяльності або за вузької номенклатури

продуктів та послуг, що пропонуються підприємством (методи однопродуктового

аналізу); друга — за диверси-фікованого виробництва (методи «портфельного»

аналізу).

З-поміж методів однопродуктового аналізу найбільш науково

обґрунтованим є метод PIMS (Profit Impact of Marketing Strategy) уперше

реалізований компанією «Дженерал електрик» за участю Гарвардської школи

бізнесу на початку 70-х років. В основу методу PIMS покладається

моделювання впливу стратегічних чинників на показники ефективності

підприємства (зокрема рентабельність капіталовкладень, валовий прибуток).

Якщо метод PIMS та його моделі враховують дію як зовнішніх, так

і внутрішніх чинників, то метод кривих освоєння, який будується на

залежності розмірів витрат на виробництво від його обсягу, відображає вплив

лише внутрішніх чинників. Засадою методу є відома закономірність: зростання

масштабу виробництва забезпечує економію певних витрат, розмір яких не

залежить або мало залежить від зміни кількості одиниць продукції, що

виробляється. До того ж в процесі освоєння виробництва має місце повторення

операцій, формування навичок або динамічного стереотипу, що також веде до

зменшення трудозатрат.

Логічно зв'язаним із методом кривих освоєння виявляється ще один

метод розробки стратегії підприємства — метод життєвого циклу виробу

(товару). За період свого існування виріб проходить, як правило, чотири

стадії: запровадження (освоєння), зростання, зрілість, спад.

Перед прийняттям стратегічного рішення щодо конкретного виробу

проводиться ідентифікація стадії його життєвого циклу У процесі

ідентифікації одну стадію відрізняють від іншої за допомогою таких

показників, як відсоток зростання обсягів продажу (виробництва), кількість

конкурентів, темпи технологічних змін, частота модифікування виробу тощо.

Для кожної стадії визначаються пріоритетні стратегічні напрямки

та дії. Зокрема, на стадії зростання таким напрямком є маркетингова

діяльність (наступальна реклама та активне товаропросу-вання; поліпшення

розподілу товару, ціноутворення, адекватне реакції попиту, тощо).

У стадії зрілості на перший план висуваються показники

ефективності виробництва та комерційної діяльності (оптимальне використання

виробничого потенціалу, стандартизація комерційних процедур, поступове

зменшення витрат на дослідницькі роботи щодо даного виробу). З метою

якнайповнішого врахування дії зовнішніх факторів будується матриця, причому

одним із показ-

ників, що її утворюють, є характеристика конкурентної позиції

даного виробу (табл. 13.4).

Практично всі методи портфельного аналізу та вибору стратегії

підприємства за умов диверсифікованого виробництва є матричними.

Використання цих методів відбувається за однаковою схемою: як правило,

будується матриця, на одній осі якої розміщуються оцінки перспектив

розвитку ринку, на іншій — оцінка конкурентоспроможності так званого

стратегічного центру господарювання (СЦГ). Визначають місію та цілі кожного

такого центру, генеральну стратегію та її субстратегії. Стратегічні плани

кожного СЦГ оцінюються центральним апаратом управління й визначаються

основні показники стратегії підприємства в цілому.

Головна відмінність різних матричних методів полягає в різних

показниках, що їх використовують для оцінки привабливості ринку та

конкурентної позиції СЦГ. Найпростішим (і найпоширенішим) є метод,

запропонований Бостонською консультативною групою (фірмою) — БКГ.

Показниками, що формують оцінну матрицю за цим методом, є темп зростання та

контрольована даним підприємством відносна частка ринку.

З-поміж матричних методів відомим є також метод консультаційної

групи «Мак-Кінсі», де за основні оцінні показники беруть конкурентну

позицію СЦГ (слабка, середня, сильна) та привабливість ринку (аналогічні

три оцінки). За цим методом вивчають та аналізують специфічну дію на

кожному ринку певної' сукупності

чинників. До них належать: місткість'та темпи зростання ринку;

динаміка рівня цін; частка контрольованого підприємством ринку;

-циклічність попиту; тенденція зміни кількості конкурентів; концентрація;

переваги лідерів галузі; темпи зростання прибутків лідерів;

стан трудових ресурсів,

З інших матричних методів визначення генеральних стратегій

відомими є такі (у дужках вказано показники, що формують матрицю):

• загальний стратегічний метод Портера (стратегічні переваги /

стратегічні цілі);

• метод консультаційної «групи Артур Д. Літлл» (стадія

життєвого циклу / конкурентна позиція);

• метод консультаційної групи «Шелл» (потенційний ринок /

потужність підприємства).

Базова стратегія як генеральний напрямок є стрижнем страте

гічного плану підприємства. Згідно з циклом розвитку підприємства можна

вибрати одну з таких базових стратегій:

• стратегію зростання, що відбиває намір підприємства

збільшувати обсяги продажу, прибутку, капіталовкладень тощо;

• стратегію стабілізації — у разі діяльності підприємства за

відчутної нестабільності обсягів продажу та прибутку;

• стратегію виживання — суто оборонну стратегію, що

застосовується за глибокої кризи підприємства.

У рамках відповідної базової стратегії можна вибрати один з

кількох напрямків дій, які заведено називати стратегічними альтернативами

(табл, 13.5).

Реалізація базової та альтернативних стратегій забезпечується

наступною їхньою конкретизацією та розробкою функціональних і ресурсних

субстратегій.

До функціональних стратегій (субстратегій) відносять:

• стратегію науково-дослідних та експериментально-впроваджу-

вальних робіт;

• виробничу стратегію;

• маркетингову стратегію.

У групу стратегій ресурсного забезпечення включають:

• стратегію кадрів та соціального розвитку;,

• стратегію технічного розвитку;

• стратегію матеріально-технічного забезпечення;

• фінансову стратегію;

• організаційну стратегію;

• інвестиційну стратегію.

Кожна субстратегія, як правило, містить; 1) цілі, умови та

основні напрямки діяльності в тій чи тій сфері, кінцеві результати за

функціональними стратегіями або вплив на ці результати, що його забезпечує

втілення в життя ресурсних стратегій; 2) порядок і послідовність (у

просторі і часі) вирішення

У ринковій системі господарювання БП виконує дві важливі

функції: зовнішню (ознайомлення заінтересованих ділових людей із

сутністю та ефективністю реалізації нової підприємницької ідеї) і внутрішню

(відпрацювання системи управління реалізацією

підприємницького проекту).

Конкретними цілями розробки БП як багатофункціонального

документа є:

• налагодження ділових стосунків між підприємцем і майбутніми

постачальниками, продавцями та найманими працівниками;

• проектування системи управління започатковуваним бізнесом у

конкретній сфері діяльності;

• своєчасне передбачення можливих перешкод і проблем на шляху

до успіху організації власного діла;

• формування та розвиток управлінських якостей підприємця-

• перевірка життєздатності підприємницької ідеї ще до її

практичної реалізації.

Загальна методологія розробки БП охоплює три стадії: початкову,

підготовчу та основну. Початкова стадія є обов'язковою за умови

започаткування нової справи; вона передбачає опрацювання концепції

майбутнього бізнесу. На підготовчій стадії формується інформаційне поле,

оцінюються сильні і слабкі сторони діяльності фірми, формулюються її місія

та конкретні цілі, розробляється стратегія й можливі стратегічні

альтернативи. На основній стадії здійснюється безпосередня розробка

конкретного БП.

На зміст і структуру БП істотно впливають: цілі розробки БП;

аудиторія, на яку розраховано БП; сфера та розміри бізнесу;

характеристика продукту бізнесу; фінансові можливості підприємця. Типову

структуру БП показано на рис. 13.4.

Загальновживана логіка розробки БП підприємства (організації)

передбачає послідовне здійснення таких дій:

1) вибір продукції (послуг) для ринку;

2) дослідження ринкового середовища для майбутнього бізнесу;

3) вибір та обгрунтування місця для розміщення фірми, яка

вперше розпочинає свою діяльність;

4) прогнозування можливих обсягів продажу продукції (надання

послуг);

5) визначення виробничих параметрів майбутнього бізнесу;

6) розробка цінової та збутової політики;

7) обґрунтування вибору організаційних параметрів фірми;

8) опис потенційних ризиків і дій для їхньої мінімізації;

9) оцінка фінансових параметрів бізнесу;

10) узагальнення висновків з основних положень бізнес-плану.

Висновок

Хоча розглянуте мною підприємство має низьку рентабельність, але все-

таки має величезний потенціал розвитку. На сучасний момент діяльність

підприємства не можна оцінити як оптимальну. Аналізуючи ранні місяці роботи

підприємства можна сказати, що підприємство приносило реальний прибуток.

Виходом з цього положення є ряд заходів, спрямованих на повернення старих

покупців за рахунок більш якісного асортименту, ціновий і збутовий

політики.

Асортимент ціни і збут – це три кити, на яких тримається торговельне

підприємство. Успішна реалізація кожного з них окремо не дає ефекту, який

можна було б одержати, увязав усіх трьох між собою. Т.о., залежність

асортименту і цін виражається тим, що рівень закупівельних цін впливає на

формування асортименту, а існуючий асортимент, його ширина і глибина

впливають на установку відпускних цін. Ціна впливає на організацію збутової

політики, а збут, у свою чергу, впливає на формування ціни. Також збутова

політика повинна бути ув'язана з асортиментом, тому що побажання покупців

формують асортимент, а реальний асортимент визначає способи ведення

продажів.

Таким чином, керування формуванням асортименту, установкою цін і

розробкою збутової політики необхідно здійснювати, з огляду на зв'язку між

ними. Приймаючи в увагу постійно мінливу кон'юнктуру ринку, і асортимент, і

ціни, і збут необхідно регулярно переглядати й оцінювати результат від

уведення тих або інших змін. Для здійснення регулярного аналізу необхідно

затрать і час і кошти. Але це дозволить досягти конкурентних переваг.

В даний час лише деякі торговельні фірми відносяться до формування

асортиментній, ціновий і збутову політику так серйозно, як це написано в

більшості книг. Це дає їм визначені переваги – знати ринок, з найбільшою

імовірністю пророкувати поводження попиту, завойовувати покупців і ін.

Здобуваючи, таким чином, фінансову міць такі підприємства серйознішають

перешкодою на шляху розвитку дрібних оптових фірм. У результаті чого дрібні

фірми, що працюють у близькому сегменті, змушені знаходити обхідні шляхи.

З іншої сторони ринок у сфері оптової торгівлі продуктами харчування є

дуже великим. Тут завжди можна буде знайти нішу або витиснути одного з

багатьох конкурентів. Знання ринку, законів торгівлі головним чином

визначають успіх підприємства.

Список літератури

1. Про складський облік: законодавча база, інструкції і методичні

рекомендації. –М.: БУКВИЦА, 1997 – 144 с.

2. Брагин Л.А., Данько Т.П., Іванов Г.Г., і ін. Торговельна справа:

економіка й організація. –М: ИНФРА-М, 1997. – 256 с.

3. Бланк И.А. Керування торговельним підприємством . – М.: Асоціація

авторів і издателейю ТАНДЕМ. Видавництво ЭКМОС, 1998. – 416 с.

4. Лебедєв О.Т., Филлипова Т.Ю. Основи маркетингу. – Спб.: ИД «Мім»,

1997.-224 с.

5. Моррис Р. Маркетинг: ситуації і приклади. – М.: Банки і біржі,

ЮНИТИ, 1996. – 192 с.

6. Памбухчиянц В. К. Організація, технологія і проектування

торговельних підприємств – М.: ІОЦ «Маркетинг», 1999.-320 с.

7. Щур Д.Л. Договори в торгівлі – М: Видавництво Пріор, 1997.-112с.

8. Щур Д.Л. Основи торгівлі. Оптова торовля. –М.: Видавництво «Справа

і Сервіс», 1999. – 304 с.

9. Эванс дж. Р., Берман Б. Маркетинг.-М.: Економіка, 1990.-350с.

10. Юккель Х., Хеллер О. і ін. Довідник підприємця: роздрібна торгівля,

оптова торгівля, вантажний транспорт, суспільне харчування і

готельне господарство. – М.: Наука, 1994. – 592 с.

11. Крюкова Е., Іванов С. Гадання на кавовому складі. (Хто складає

прогнози продажів). КОМПАНИЯЮ 24 травня 1999 №18(66)

12. Іванов К. знайдіть свого покупця. Ви і Ваш магазин №2 1999 стор. 23

13. Гуменюк М. У результаті позитив. Ви і Ваш магазин №2 1999 стор. 22.

14. Особою до покупця. Ви і Ваш магазин, №4 1999 стр 23.

15. Індустрія корпоративного знання. COMPUTERWORLD РОСІЯ, 23 лютого

1999, стр 28.

-----------------------

СПОЖИВАННЯ

ОБМІН

ВИРОБНИЦТВО

РОЗПОДІЛ

Торг. агенти

Експедитори

Касса

Відділ. Виписки

Бухгалтерія

Відділ збуту

Відділ постачання

Секретаріат

Фінансовий Директор

Директор

Р/ПОА

Р/ДА

Р/ДЗ

Р/МЗ

Р/ТЗ

Нп/Р

Нд/Р

ИОпост/Р

ИОпер/Р

Дв/Р

Дп/Р

Др/Р

Р/ВА

Р/ОА

Нд+Нп

Р

ИО/Р

ВД/Р

Р/А

ИП/Р

Ра

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.