бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

приміщення в межах міста. Оскільки в'їзд вантажного транспорту в район

залізничного кільця обмежений, при пошуку приміщення було це враховано.

Офіс знаходиться в одному будинку зі складом. Тому менеджери можуть

контролювати наявність матеріалу на складі, відвантаження, навантаження і

проводити інвентаризацію в безпосередній близькості від офісу. Завдяки

цьому спрощена схема документообігу.

Розглянуте нами підприємство виконує наступні основні функції:

. закупівля товарів;

. збереження;

. збут;

. доставка.

Керуванням підприємства в цілому займається генеральний директор. У його

веденні знаходяться питання стратегічного характеру.

Фінансовий директор підкоряється безпосередньо генеральному і фактично

керує діяльністю компанії на оперативному рівні. Він контролює діяльність

усіх відділів. Також у його компетенції питання руху фінансових потоків.

Центральна проблема організації в сфері закупівель складається в

координації закупівель і продажу. У виді невеликого розміру розглянутого

підприємства закупівля і продаж знаходиться в одних руках. Т.е. ці відділи

мають одного керівника, у компетенцію якого входять питання закупівлі по

всьому асортименті. Перевага цієї форми полягає в тому, що керівник володіє

сферою збуту й інформацією про попит, що дає йому швидко реагувати на зміни

на ринку. На підприємстві не використовується поділу відповідно до груп

товарів, ступеня обслуговування, величині покупців і т.д.

Окремо виділений бухгалтерський відділ. По суті, цей відділ складається з

головного бухгалтера, касира і двох чоловік, що оформляють документи. В

обов'язку головного бухгалтера входить ведення бухгалтерського обліку,

формування звітів для податкової інспекції, нарахування податків, рішення

всіх питань зв'язаних з податковою звітністю й ін. Касир приймає виторг в

експедиторів. Два чоловіки оформляють документи по русі товару.

У відділі закупівель і збуту працюють 5 менеджерів. Задачі цього відділу є

найбільш важливими:

. формування асортименту товарів

. пошук постачальників

. організація закупівель

. приймання товарів

. керування торговельними агентами

. прийом замовлень на постачання товарів

. організація доставки

Кожний з менеджерів відповідає за визначені йому функції. Так менеджер

по закупівлях відповідає за організацію постачань товарів, пошук

постачальників, приймання товарів, спостереженням за товарними запасами.

Менеджер по роботі з покупцями вирішує питання, зв'язані з якістю товарів і

наданих послуг, виробляє політикові підтримки зв'язків з покупцями, стежить

за розрахунками з покупцями. Менеджер по збуті координує дії торговельних

агентів. Займається прийомом їх на роботу, звільнення, нарахуванням

зарплати, контролює якість їхньої роботи, готує необхідні матеріали (бланки

замовлень і рекламну продукцію). Він же займається прийомом замовлень від

покупців по телефоні. Менеджер по доставці контролює діяльність

експедиторів, стежить за відвантаженням товару і поверненнями від покупців.

Ще один менеджер займається організаційними питаннями, аналізом діяльності,

тобто «на підхопленні» (якщо можна так виразитися).

На телефонні дзвоники відповідає секретар. Вона приймає повідомлення і

переадресує дзвоники.

На розглянутому підприємстві для доставки товарів у магазини

запрошують водіїв із власним автотранспортом. У їхньому обов'язку входить

доставка товарів у магазини й інкасація кошт за товар.

Задачею торговельних агентів є регулярне відвідування магазинів,

прийом замовлень, доставка рекламних матеріалів, збір інформації про

магазини, пошук нових покупців.

Відносини між окремими місцями і задачами характеризуються

відносинами підпорядкованості зверху і знизу, або відносинами по

горизонталі.

Технологічні потоки на підприємстві

Під організацією виробничих процесів розуміють просторову і тимчасову

організацію діяльності на підприємстві.

Розглянемо загальну схему технологічних потоків:

Таким чином, підприємство спочатку визначає потреба в товарі. Потім

здійснюється пошук найбільш підходящого постачальника. Після висновку з

постачальником договору здійснюється постачання товару на склад. На складі

товар розвантажують і перевіряють на відповідність кількості і якості. При

розбіжності складається акт приймання товар, де указуються всі претензії. У

цьому випадку товар може бути повернутий, постачальник може замінити або

допоставити товар. 8

Після цього товар відправляється до місця збереження. На отримані

замовлення від покупців оформляються документи для доставки, відвантаження

й оплати товару кожному замовникові і документ на завантаження машини на

складі. На складі провадиться підсортування замовлення і навантаження.

Після чого товар доставляється в магазини.

Приймання товару в роздрібній крапці провадяться по тій же схемі, що і

на складі. Покупець приймає товар або його частину. Не придатний товар не

приймається або заміняється.

Крім товарних потоків не менш важливе значення мають фінансові потоки.

Дуже важливо контролювати заборгованість одержувачів і заборгованість перед

постачальниками для оптимального керування коштами. Підприємство працює з

постачальниками по договорах закупівлі-продажу, консигнації і комісії. У

випадку договору закупівлі-продажу заборгованість перед постачальником

виникає в момент зазначений у договорі. Це може бути і передоплата, і

оплата по факті, і оплата на виплат. У випадку договору консигнації або

реалізації товар не переходить у власність покупця і заборгованість перед

постачальником виникає в міру реалізації товару.

Рух документів, що відносяться до основної діяльності можна описати

наступними потоками. Договору з покупцями укладаються агентами в самих

магазинах і зберігаються в офісі. Замовлення від покупців приймають також

агенти безпосередньо в магазині або по телефоні. Після цього заповнені

бланки замовлень надходять у відділ виписки документів. На підставі

замовлень формуються документи на доставку й оплату покупцям. При виписці

документів провадиться контроль заборгованості покупця перед підприємством

на даний момент. У випадку перевищення заборгованості критичної суми

документи не виписуються, а інформація про це доводиться до менеджерів по

роботі з покупцями. Також формується документ на відвантаження товару зі

складу на кожну машину.

Після розвозу товарів по магазинах експедитори привозять на склад не

прийняті і повернуті товари. Документи, що підтверджують це, здаються у

відділ бухгалтерію, де провадиться виписка документів для здачі товарів на

склад. Виторг (якщо оплата товару провадиться наявними) здається в касу.

Що стосується закупівель, то прийняття рішень по закупівлі товару

здійснюється колегіально. Після чого фінансовий директор дає вказівку

менеджерові по збуті вивчити ринок пропозицій даного товару і визначити

найбільш вигідного постачальника. Після чого провадиться аналіз попиту. У

результаті цих маніпуляцій приймається остаточне рішення про закупівлю

товару або продовження пошуку найбільш вигідних варіантів.

Кадрова політика

Людина займає центральне місце в соціальній ринковій економіці.

Підприємець, що успішно веде справи, дуже незабаром розуміє, що

підприємство може досягти гарних результатів лише при наявності

вдоволеного, кваліфікованого і високо мотивованого трудового колективу.

Разом з тим, витрати на оплату праці персоналу на більшості

підприємств оптової торгівлі поряд з витратами на закупівлю товарів

складають самий великий блок витрат. Тому питання, зв'язані з персоналом на

підприємстві, вимагають особливої уваги з погляду рентабельності

підприємства.10

Якщо підприємство хоче успішно функціонувати на ринку, то позиція

керівництва в майбутньому повинна бути результатом якості ідей і прийнятих

рішень, а не ієрархічного положення.

Тільки за допомогою стилю керівництва, спрямованого на

співробітництво, підприємства оптової торгівлі зможуть справитися з

комплексними проблемами в майбутньому. Складна задача структурної

перебудови підприємств і створення нових виробничих функцій буде найбільше

успішно вирішена керівництвом, орієнтованим на колективну роботу й особисту

відповідальність.

Гарні кадри для торговельного підприємства відіграють вирішальну роль.

Т.к. торгівля це, насамперед спілкування з покупцями і постачальниками, то

уміння вторговувати найкращі умови є великою перевагою. Уміння розмовляти

й улагоджувати проблеми з покупцями так, щоб не втратити них, доступно не

кожному. Найбільша відповідальність за якість роботи підприємства лежить на

менеджерах. Правильно підібрати людей на ту або іншу посаду входить в

обов'язку директора, це складає половину успіху роботи фірми. Для роботи

експедиторами повинні бути підібрані люди з досвідом, вони повинні бути

надійними, тому що працюють не тільки з товаром, але і коштами.

Ще одна посада на підприємстві, що вимагає найбільшого уміння

спілкуватися – торговельний агент. В перших він представляє фірму, тобто є

особою фірми. Від якості його роботи залежить обсяг замовлень і відношення

до фірми. Тому, набираючи торговельних агентів, варто враховувати всі ці

якості.

Розглянемо штат підприємства оптової торгівлі в сфері постачання

роздрібної торгівлі продуктами харчування.

Оцінити результати праці на підприємстві можна використовуючи наступні

показники:

1. Обсяг продажу товарів і реалізації платних послуг

2. Обсяг товарообігу в цілому

3. Обсяг продажу окремих товарів у цілому

4. Обсяг продажу окремих видів товарів

5. Обсяг реалізації платних послуг

6. Кількість наданих покупцям платних послуг

7. Обсяг окремо виконаних допоміжних операцій

8. Обсяг окремих видів виконаних госп. операцій (закупівля товарів і

т.п.)

А показники оцінки витрат праці:

1. Средньосписочна чисельність персоналу в цілому

2. Средньосписочна чисельність працівників окремих категорій

3. Число відпрацьованих людиноднів

4. Число відпрацьованих людиноднів

5. Загальна сума фонду заробітної плати

6. Загальна сума витрат на зміст персоналу

Основною метою керування продуктивністю праці є пошук і реалізація

можливих резервів її росту. Принципова фомула розрахунку продуктивності

праці

ПТ=Р/ЗТ

Де ПТ – продуктивність праці; Р – обсяг результат діяльності

працівника (персоналу в цілому); ЗТ – витрати живої праці.

Цінова й асортиментна політика

На більшості торговельних підприємств цінову й асортиментну політику

не можна назвати не тільки ефективної, але і як такою політикою. Прагнення

швидке заробити на ходовому товарі і перейти на інший поступово дає дорогу

якісній роботі на перспективу, що припускає формування більш менш

стабільного асортименту, конкурентних цін, збереження постійних покупців і

залучення нових.

На розглянутому підприємстві в цьому плані саме не найкраща ситуація.

Передумови до формування механізму установки цін і асортименту є. Такими є

- низький рівень прибутку, погана оборотність кошт. Підприємства, що не

здійснюють на практиці продумані методи роботи, не націлені на завоевание

покупців стануть перед вибором – або працювати по-новому, або перемінити

рід діяльності.

Не менш важливим для реалізації цих механізмів є наявність

налагодженої системи обліку. Оперативний облік має трохи інші мети, на

відміну від бухгалтерського. Він повинний допомагати в керуванні роботою

підприємства, видавати інформацію необхідну в рішенні таких питань, як

розрахунки з постачальниками і покупцями, аналіз продажів, залишків товарів

і ін. Тільки у випадку організації надійного механізму обліку підприємство

може ефективно реалізувати і цінову, і асортиментну політику. На нашому

підприємстві встановлена система SOUTH яка дозволяє одержати повні звіти

про діяльності підприємства. Однак, споконвічно не правильна організація

введення даних привела до деяких складностей в аналізу діяльності. Так

оплата товару вводилася не в день її реального здійснення, а один раз у

тиждень. Що привело до неможливості реального аналізу оплати товару.

Необхідність ведення визначеної політики повинні чітко розуміти

керівники підприємства. Вони повинні стежити і контролювати її виконання.

Від цього прямо залежить успіх фірми.

Розглянуте підприємство саме відноситься до розряду стоящих перед

вибором – або працювати по-новому, або перемінити рід діяльності. Т.к.

формування асортименту відбувається не в результаті систематичного пошуку й

аналізу стану ринку, а скоріше случаємо. Ціна установлюється виходячи із

середньої націнки на даний вид товару, рівня конкурентних цін (це в кращих

випадках), досвіду менеджерів, партнерів і спроб продати по більш високій

ціні.

Формування ціни, торговельна націнка вимагають постійного аналізу в

розрізі асортиментних позицій, статей витрат, оборотності конкретної

позиції асортименту, грошової ємності, умов і термінів збереження й ін. Для

того, що б врахувати усі фактори необхідно затратити час і сили. Можливо

для невеликого підприємства немає необхідності проводити такий аналіз

цілком, але навіть частково це дозволить підвищити ефективність прийнятих

рішень.

У результаті роботи компанії асортимент постійно мінявся і ріс.

Більшість позицій не затримувалися більш одного обороту. Єдиними залишалися

ударні позиції, що приносять основний прибуток.

Розглянемо зміну кількості позицій в асортименті:

|Місяць |Поч. |Січень |Лютий |Березень |Квітень |Травень |

| |січня | | | | | |

|Кількість груп |26 |40 |42 |47 |53 |51 |

|товарів | | | | | | |

|Кількість позицій |93 |166 |204 |261 |287 |264 |

|товарів | | | | | | |

При ближчому розгляді асортименту можна виявити найбільш стабільну

групу товарів: М'ясна нарізка, М'ясні п/ф, Кетчуп, Соус, Олія, Майонез,

Вегитаріанське блюдо, Чай, Соки, Вода, Курча, Консерви, Буряк, Перець,

Варення, Компот, Сухофрукти, Сигарети, Чіпси, Крупа, Шоколад і ін.

Хоча асортимент тільки зростав з початку року, на обсязі продажів і

обсязі товарних запасів це позначилося менше. Збільшення асортименту дуже

різке відбулося наприкінці січня. Більш різноманітний асортимент найбільш

привабливий для покупців. Наміряючись розширюватися, підприємство проводило

активний набір торговельних агентів, і їхнє число зросло від 13 до 20. Але

кількість агентів мало вплинуло на обсяг замовлень від покупців.

Як би не жалюгідної здавалася дана ситуація, але підприємство виплачує

регулярно зарплату співробітникам. У більшому ступені це залежало від

досвіду менеджерів, їхніх зв'язків, уміння працювати з людьми.

Закупівля і збут

Закупівля і збут мають на увазі наступні функції: пошук

постачальників, вибір найбільш вигідних постачальників, підтримка постійних

зв'язків, транспортування, приймання товару, повернення товару,

спостереження за товарними запасами на складі, пошук покупців, рекламна

політика, збір замовлень, відвантаження, доставка й ін.

Пошуком постачальників і організацією закупівель займаються два

менеджери. Для пошуку постачальників використовуються як внутрішні, так і

зовнішні джерела інформації. Для цього використовуються друковані видання,

internet, довідники й ін. Для необхідного товару визначаються ціни різних

постачальників. Відповідно до якості товару, далекістю продавця й ін.

умовами відбираються найбільш підходящі. Потім вивчається ринок збуту цього

товару, пропозиції існуючі на ринку. У результаті визначається припустима

ціна на ринку. Якщо торговельна націнка, можлива для цього товару, говорить

про успіх такої угоди, то ведуться переговори з постачальниками з метою

виторговування найкращих умов і укладання договору.

Наступних кроків є транспортування товару на склад. Якщо товар не

можливо перевезти наявним транспортом, то менеджер замовляє машину в

транспортних підприємств.

Якщо постачальник пропонує доставку товару, то наступним кроком є

приймання. Після вивантаження товар перевіряється на відповідність якості і

кількості товару документальним. У випадку нестачі або невідповідності

якості товару покупець має право відмовитися від своїх зобов'язань і

повернути товар. Якщо зіпсовано тільки частину товару, то складається акт

приймання товару. Постачальник повинний у відповідний термін замінити

неякісний товар або повернути гроші.

Під час обговорення умов договору має велике значення спосіб і терміни

оплати товару. Тут обидві сторони мають свої інтереси. Продавцеві вигідніше

передоплата за товар, що поставляється, тому що це гарантує надходження

грошей. Покупець же прагне взяти товар з відстрочкою платежу або на

реалізацію (консигнацію). У цьому випадку гроші сплачує продавцеві в міру

реалізації товару, отже, немає необхідності в оборотних коштах, власність

на товар не переходить і не платиться податок на майно, товар можна

повернути.

У залежності від способу оплати ціна на товар може коливатися. У ній

враховується ризик неплатежів, термін використання кредиту (товарного або

грошового) і ін. Тому для торговельного підприємства іноді буває вигідніше

взяти товар по передоплаті, але дешевше, ніж на консигнацію, але дорожче.

При постійних закупівлях ризик несплати знижується, з'являється

імовірність збуту регулярно визначеної кількості, що може посприяти

зменшенню ціни. Однак варто стежити за цінами постачальників на ринку.

Прихильність до одного постачальника може коштувати дорого.

Пошук нових покупців і підтримка зв'язку з ними здійснюється агентами.

В обов'язку агента входить обходити магазини, розносити бланки замовлень,

приймати замовлення.

Для того, щоб агенти не перетиналися в тих самих магазинах по карті

міста Москви позначені райони, у кожнім з яких працює тільки один агент.

Усього районів порядку 30. Кожному агентові виділено по 2-4 району.

Кількість районів залежить від насиченості магазинами.

|Місяць |Січень |Лютий |Березень |Квітень |Травень |

|Кількість |13 |20 |19 |13 |8 |

|агентів | | | | | |

|Обсяг |507941 |545844 |389985 |373973 |92340 |

|замовлень | | | | | |

|Замовлень |39 072 |27 292 |20 526 |28 767 |11 543 |

|на 1 агента| | | | | |

|Зарплата |238 | 375 | 700 | 219 |770 |

|агентів | | | | | |

Після укладання договору магазин може робити замовлення по телефоні

або безпосередньо через агента. Т.к. асортимент міняється, те агент

регулярно повинний заносити бланки замовлень у магазин.

Після одержання замовлення доставка здійснюється або наступного дня,

або на день, призначений покупцем. У відділі виписки підготовляють

документи для експедиторів з вечора. Ранком експедитори одержують вантаж на

складі і розвозять по магазинах. Увечері виторг здають у касу.

При прийманні магазин може відмовитися від частини або всього товару,

якщо товар не задовольняє вимоги по кількості і якості. У цьому випадку

товар заміняється наступного дня або довозиться, або покупцеві повертаються

гроші.

На підприємстві не проводиться ні яких рекламних заходів, роботи з

кадрами (навчання, підвищення кваліфікації). Ні практики проведення аналізу

роботи персоналу, як окремо, так і по відділах.

2 Аналіз господарської діяльності підприємства

Аналіз товарообігу

Основу комерційної діяльності підприємства на споживчому ринку складає

процес продажу товарів. Економічний зміст цього процесу відображає

товарообіг підприємства.

Під товарообігом торговельного підприємства розуміється сума продажу

їм споживчих товарів за визначений період часу.

Розвиткові товарообігу торговельних підприємств усіх форм власності й

організаційно-правових форм діяльності надається велике значення в

економічній і соціальній політиці країни. Не меншу роль товарообіг грає і

діяльності конкретних торговельних підприємств. Розвиток товарообігу

визначає широту і глибину проникнення підприємства на споживчий ринок і

його конкурентну позицію на цьому ринку, загальні можливості і темпи

економічного розвитку підприємства в стратегічній перспективі.

У системі показників розвитку торговельного підприємства товарообіг

грає не однозначну роль. Будучи основним оціночним показником обсягу

діяльності торговельного підприємства, він служить також показником

формування його ресурсного потенціалу (обсягу і складу трудових,

матеріальних і фінансових ресурсів) і витрат ресурсів (суми і складу

витрат). У той же час в умовах ринкової економіки товарообіг носить

підлеглий характер стосовно прибутку підприємства від торговельної

діяльності.

Оптовий товарообіг характеризує продаж товарів, що пройшли визначену

технологічну обробку на даному підприємстві (транспортування, збереження,

оптова підсортировка і т.п.), різним оптовим покупцям, що організують

процес їхньої наступної реалізації кінцевим споживачам.

Показники товарообігу мають високий ступінь зв'язку з іншими

найважливішими показниками діяльності торговельного підприємства. У системі

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.