бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Анализ конкурентоспособности предприятия

обгрунтованої орієнтації виробничої діяльності підприємств на виробництво

КС видів продукції в заздалегіть установлених об`ємах відповідаючим

відповідним техніко- економічним характеристикам.

Філософія маркетингу проста: виробник повинен виготовляти таку

продукцію, яка забеспечить збут і одержання фірмою (підприємством)

прогнозуючого рівня рентабельності і мати прибуток.

Сучасною концепцією маркетинга є замкутий і постійно діючий процес

безперервного впливу споживача на виробника.

Маркетинг - це система управління, яка має свої принципи, функції,

структуру, нормативні і правові акти, Основним принципом маркетингу є:

обгрунтований вільний вибір відповідних цілей і стратегій функціонування и

розвиток підприємства; комплексний підхід розвитку цілей з ресурсами і

можливостями підприємства; досягнення оптимально сполучення в управлінні

фірмою, вияву нових форм та інструментів для підвищення ефективності

виробництва.

На реалізацію принципів маркетингу орієнтовані його функції:

o розробка технічної політики;

o виявлення оптимального асортименту виготовленої продукції і структури

виробництва;

o розробка реалізаційної політики, організації післяреалізаційного

технічного обслуговування потреб споживача;

Маркетингова программа є ядором маркетингу. Вона є в основі планування

виробництва по кожному воробу в кожному підрозділі фірми.

В організіції маркетингу діяльності фірми особливу увагу приділяють

науково-технічним розробкам.

Навід`ємною рисою маткетингу є відповідний образ мислення, підхід до

поняття консерваторських, виробничо- реалізаційних рішень з позиції

найбільш повного задоволення вимог споживача, ринкового попиту. Без цього

не можливо досягнення високої якості КС продукції. закріплення стану

позицій на ринку.

Управління розвитком виробництва у фірмі (підприємства) - це таке

регулювання процесу виробництва в цілях підвищення його єфективності, росту

продуктивності праці, підвищення якості продукції та КС в цілому.

Основна ціль менеджменту в управлінні воробництвом полягає в тому, щоб

досягти раціонального функціонування виробничих підрозділів в результаті

керування" з верху".

Основними вимогами в управлінні виробництвом є пристосування до нових

умов виробничо-технічного циклу:

- фондомістким та гнучким виробництвам; швидко прийнятим рішенням;

значної ролі людського фактору в виробництві; поліпшення якості виробів;

скорочення виробничих витрат; досконалому використанню виробничої площі;

удосконалення сфери послуг і технічного обслуговування виготовляємої

продукції.

Задачі можуть визначатися таким чином:

- постійне впровадження в виробництво нових, більш досконалих виробів:

- систематичне скорочення всіх видів витрат на виробництво продукції;

- підвищення якісних та споживчих характеристик при зниженні ціни на

вироблену продукцію;

- зниження витрат в усіх ланках виробничо-збутоваго циклу при постійному

впровадженні в серійне воробництво нових виробів;

- поширення номенклатури виробничої продукції та зміни асортименту.

Однією з важливих цілей управлінської діяльності в сфері виробництва є

підвищення єфективності виробництва, яке грунтується на таких факторах, як

збільщення рентабельності інвестицій, зріст продуктивності праці.

Для досягнення намічених цілей необхідне впровадження шорокого комплексу

технічних, технологічних, організаційно- керівних заходів, розробка

принципів інвестиційної та технічної політики для фірми в цілому;

визначення приорітетних областей інвестування та направлень роботи;

концентрація зусиль і ресурсів на розвиток найбільш перспективних галузей

технічного процесу; створення виробничих систем нового покоління, працюючих

з використанням ЕВМ.

Розробка принципів інвестування має вижливе значення єфективності

виробництва.

Дєякі важливі принципи інвестування:

. довгострокова перспектива в визначенні портфелю інвестицій;

. купівля за найнижчу ціну і продаж по самій високій ціні;

. планування діяльності на ринку з урахуванням таких факторів сприяння

на ринок, який впливає на ринковий механізм;

. наявність всіх видів інформації, яка має значення для прийняття

правильних інвестиційних рішень.

В основі організації трудового процесу закладено технічний процес, який

визначає необхідну послідовність і зміст трудових операцій та відповідні їм

засоби, прийоми, методи праці.

Система управління технологією орієнтована на управління інвестиціями та

обеспечення ефективного використання технології, обладнання. Він включає не

тільки обладнання , а також:

1) процедури організації виробництва;

2) компонувння робочих місць;

3) раціональне використання виробничах площ;

4) навчання виробників передовим навичкам, підвищення їх квалафікації.

Нові умови, які складалися на ринках , зажадали створенння більш простих

і гнучких систем управління. Сучасні системи управління харатеризуються

слідуючими особливостями:

- наявністю невиликих підрозділів з меньшим числом , но більш високим

рівнем кваліфікації працівників;

- наявністю невиликої кількості рівней управління;

- створенням організаційних структур, які грунтуються на групах

спеціалістів;

- складанням графіків і виробничих програм, орієнтованих на попит

покупця;

- наявністю на складах фірми мінімального об`єму запасів;

- швидке реагування на відбування змін, як в фірмі так і на ринку;

- наявністю гнічкого переобладнання воробництва;

- високою продуктивністю праці і низкими затратами;

- високою якістю виробленої продукції;

Важливим фактором досягнення високо рівня КС фірми є концепція

виробництва в рамках гігантських промислових компаній. В них сполучаються

складні організаційні структури управління и новітні технічні засоби

управління.

Рівень КС визначається і такими факторами, як розвиток нових видів

продукції і формування нових потреб у споживача.

Це потребує:

- постійного оновлення асортименту виготовлюваної продукції;

- систематичної розробки і швидке освоєння нових видів продукції;

- підвищення продуктивності праці;

- підвищення гнучкості та ефективності виробництва;

- знижки всіх видів витрат и затрат;

- забеспечення стабільного росту якості і надійності нових виробів при

одночасному зниженні цін на нові види продукції.

Удосконалення менеджменту в сфері виробництва припускає:

V проведення фундаментальних досліджень;

V орієнтацію діяльності фірми на довгострокову перспективу;

V диверсифікацію виробництва;

V максимальне використання творчої активності персоналу;

V залежність росту працівників та їх оплати від реальних результатів

діяльності.

Розділ 2. Дослідження рівня конкурентоспроможності

ВАТ “ ЕМЗ “Металіст”

2.1. Коротка характеристика об’єкту дослідження.

Коротка історична довідка. В червні 1994 року створено ВАТ “ЕМЗ

“Металіст”. Товариство засноване згідно з наказом Управління комунального

майна м.Києва від 20 червня 1994 року №131 шляхом перетворення державного

комунального підприємства “ЕМЗ “Металіст” у відкрите акціонерне товариство

відповідно до розпоряджень Представника Президента України у м.Києві від 13

серпня 1993 року №862 “Про порядок корпоратизації підприємств комунальної

власності м.Києва” та від 23 вересня 1993 року №1018 “Про затвердження

переліку підприємств комунальної власності, що підлягають корпоратизації,

та графіку їх проведення “.

Реквізити підприємства.

ПОВНА ТА СКОРОЧЕНА НАЗВА: Відкрите акціонерне товариство

“Експериментально-механічний завод “Металіст” (ВАТ “ЕМЗ “Металіст“).

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: 04209 Україна, м.Київ, вул.Лебединська, 4.

ФОРМА ВЛАСНОСТІ: колективна.

Дочірні та спільні підприємства до складу ВАТ “ЕМЗ “Металіст“ не

входять.

Структура підприємства. ВАТ “ЕМЗ “Металіст“ має в своєму складі 7

промислових та допоміжних цехів, підрозділи заводоуправління та складські

приміщення, а саме:

1.Основні:

1.1. цех металоформ і оснастки;

1.2. цех металоконструкцій;

1.3. механічний цех;

1.4. цех по виготовленню металевих та броньованих дверей;

2. Допоміжні:

2.1. інструментальний цех;

2.2. енерго-механічний цех;

2.3. автотранспортний цех

А також: - монтажний участок;

- ремонтно-будівний участок;

- охорона;

- склад сировинних матеріалів;

- склад готової продукції та інструментів.

Організаційна структура підприємства наведена на рисунку 2.1.

Цілі підприємства. Метою діяльності товариства є задоволення потреб

промислових підприємств та будівельних організацій у металоформах,

металопрокаті, оснастках, товарній арматурі та реалізація, на основі

отриманого прибутку, інтересів акціонерів та трудового колективу.

Основні види діяльності підприємства.

Предметом діяльності товариства є:

. виготовлення і реалізація металоформ, оснастки та товарної арматури для

виробництва залізобетонних конструкцій;

. виготовлення і реалізація будівельно-монтажної оснастки та

нестандартного обладнання для промислових підприємств та організацій;

. виробництво товарів народного споживання та надання послуг населенню;

. проведення зовнішньоекономічних операцій;

. надання виробничих, транспортних, експедиційних, маркетингових,

посередницьких, брокерських та інших послуг;

. виготовлення і реалізація столярних виробів, пиломатеріалів;

. виготовлення металевих конструкцій і виробів для населення.

Для здійснення своєї основної діяльності товариство забезпечує:

. проведення науково-технічної політики, що забезпечує підвищення

технічного рівня виробництва, удосконалення технології та виробничого

процесу;

. поліпшення якості продукції, створення та впровадження нового

перспективного асортименту металевих виробів;

. раціональне використання сировинних, матеріальних та трудових ресурсів,

застосування ресурсозберігаючих технологічних процесів;

. підвищення продуктивності праці;

. збільшення прибутку;

. створення безпечних умов праці на виробництві.

Майно ВАТ “ЕМЗ “Металіст“ складається з основних засобів, позаоборотних

активів та обігових коштів, вартість яких відображається в бухгалтерському

балансі.

Товариство є власником:

. майна, переданого йому засновником у власність;

. продукції, виробленої товариством в результаті господарської діяльності;

. одержаних доходів;

. іншого майна, набутого на підставах, незаборонених законодавством.

Товариством створюються фонди: 1. резервний (страховий);

2. споживання;

3. нагромадження;

4. дивідендів;

5. інші.

2.2 Оцінка технічних та організаційно-економічних показників

конкурентоспроможності підприємства.

Для того, щоб оцінити рівень КС даного підприємства зробимо короткий

аналіз техніко-економічних показників за 1996-1998 роки.

Обсяги виробництва продукції заводу.

Обсяги виробництва у 1996-1998 роках наведені у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Динаміка обсягів виробництва продукції ВАТ “ЕМЗ “Металіст“

за 1996-1998 роки

тис.грн.

|Показники |1996 р. |1997 р. |1998 р. |

|Обсяг продукції (робіт) в |1605 |1623 |4151,5 |

|оптових цінах підприємства | | | |

|без ПДВ (у порівняних | | | |

|цінах) | | | |

|Собівартість виготовленої |1524,2 |1649,8 |3945,5 |

|продукції | | | |

Біля 50% виробничих затрат у собівартості складають сировина, основні

матеріали та комплектуючі вироби, тобто продукція заводу характеризується

високим рівнем матеріаломіскості.

Основні засоби заводу і використання виробничих потужностей.

Дані по основним засобам заводу приведені на рисунку 2.2., 2.3 та в таблиці

2.2.

Рисунок 2.2. Вартість основних засобів ВАТ “ЕМЗ “Металіст“

Таблиця 2.2.

Вартість основних засобів ВАТ “ЕМЗ “Металіст“ у 1997-1998 роках

тис.грн.

|Показники |01.01.1997 |01.01.1998 |01.01.1999 |

|Залишкова вартість |10377,9 |10085,1 |9764,9 |

|Знос |4748,9 |5126,1 |5537,9 |

|Первісна вартість |15126,8 |15211,2 |15302,8 |

|Надійшло (введено за рік) |- |83,2 |98 |

|Вибуло за рік |- |9,1 |7 |

|Коефіцієнт вибуття |- |0,06 |0,05 |

|Коефіцієнт оновлення |- |0,55 |0,064 |

|Коефіцієнт зносу на кінець року|0,31 |0,34 |0,36 |

Основні засоби товариства мають незначний знос (на кінець 1998 р. - 34%.

1999 р. - 36%). Але спостерігається негативна тенденція до збільшення цього

показника. Коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів невосокий: у

1998 році він склав 0,64%, що не достатньо при наявному ступені зносу.

Віковий склад груп основного обладнання за станом на кінець 1998р. наведено

в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3.

Вікова структура основних груп обладнання

|Групи обладнання | Кількість | а саме за віком, років |

| |одиниць, шт.| |

| | |до 5 |від 5 до 10 |Від 10 до 20|

|Металоріжуче |31 |7 |24 |- |

|Зварювальне |73 |4 |23 |46 |

|Вантажно- розвантажне|10 |- |2 |8 |

|Пресове |4 |- |3 |1 |

|Деревообробне |6 |- |6 |- |

|Разом основне |124 |11 |58 |55 |

|обладнання | | | | |

|Питома вага вікової |100 |8,8 |46,8 |44,4 |

|структури обладнання | | | | |

|до загальної | | | | |

|кількості,% | | | | |

Використання застарілого обладнання (у "віці" 10 років і більше - 44

%) потребує збільшення витрат на його ремонт та підтримку в працездатному

стані. Наявність незначної кількості нового обладнання (у "віці" до 5 років

- 8,8% ) та низький коефіцієнт оновлення морального та фізичного зношеного

обладнання погіршує положення, що склалося. Особливе занепокоєння в цьому

відношенні викликає стан металоріжучого та вантажно-розвантажувального

обладнання, майже половина якого знаходиться у "віці" більше 10 років.

Коєфіцієнт завантаження технологічних груп обладнання ВАТ “ЕМЗ

“Металіст“ по видам виробництва за 1998 рік складає:

|Технологічна оснастка (металоформи, бортоснастка) |0,75 |

|Нестандартне обладнання |0,54 |

|Товарна арматура |0,69 |

|Металеві та броньовані двері |0,89 |

Величина коефіцієнту завантаження обладнання свідчить про наявний

резерв збільшення обсягів випуску продукції.

Вузька спеціалізація робіт, одиничне, дрібно- та середьньосерійне

виробництво, високий рівень механізації та автоматизації технологічних

процесів при відповідних умовах (вивчення ринку збуту, пошуку замовників на

продукцію ВАТ “ЕМЗ “Металіст“, випуск КС продукції, яка користувалась би

підвищеним попитом у споживачів) можуть забеспечити повне завантаження

потужностей заводу зі всіма наслідками, що виходять з цього.

Вище наведені дані свідчать, що завод має всі можливості для того,

щоб змінити номенклатуру своєї продукції та збільшити обсяг її без

збільшення потужностей чи кординальної зміни напрямків виробництва.

Фінансовий аналіз діяльності підприємства.

Основні показники діяльності ЗАТ “ЕМЗ “Металіст” за період 1996-98

роки наведені в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4.

Обсяги реалізації,чистий прибуток та обсяг власних та прирівняних до

них коштів за 1996-98 роки.

тис.грн

|Показники |1996 |1997 |1998 |

|Обсяг реалізації (Без ПДВ)|- |1606,8 |4358,9 |

|Чистий прибуток |- |48 |302,6 |

|Обсяг власних і |10903,8 |10743,6 |10951,3 |

|прирівняних до них коштів | | | |

|Власні оборотні кошти |519,6 |657,5 |1170,4 |

|Товарно-матеріальні запаси|236,1 |193,6 |1044,1 |

|Сума господарських коштів,|11374,1 |11104,3 |12153,4 |

|що знаходяться в | | | |

|розпорядженні підприємства| | | |

Як видно з таблиці практично всі основні показники діяльності ВАТ “ЕМЗ

“Металіст” мають тенденцію до зростання. Але для того, щоб дати

характеристику фінансового стану підприємства, результатів його діяльності,

а також визначити можливості розвитку на перспективу, необхідно розрахувати

показники оцінки фінансово-господарської діяльності на основі даних

фінансового обліку. Дані розрахунку зведені у таблиці 2.5.

Балансовий звіт ЗАТ “ЕМЗ “Металіст” за 1996-98 роки наведений у Додатку А.

Таблиця 2.5.

Основні показники фінансового стану ЗАТ “ЕМЗ

“Металіст”

|Показники |1.01.1997 |1.01.1998 |1.01.1999 |

|1. Коефіцієнт фінансової |1,04 |1,03 |1,11 |

|залежності | | | |

|2. Коефіцієнт заборгованості |0,04 |0,03 |0,11 |

|3. Маневреність функціонуючого|0,03 |0,03 |0,008 |

|капіталу | | | |

|4. Коефіцієнт рентабельності |- |0,004 |0,027 |

|всіх активів | | | |

|5. Доля товарно-матеріальних |0,239 |0,190 |0,440 |

|запасів у поточних активах | | | |

|6. Коефіцієнт рентабельності |- |0,030 |0,069 |

|реалізації продукції | | | |

|7. Коефіцієнт абсолютної |0,035 |0,055 |0,008 |

|ліквідності | | | |

|(платоспроможності) | | | |

|8. Коефіцієнт покриття |2,10 |2,82 |1,97 |

|(загальної ліквідності) | | | |

1. Коефіцієнт фінансової залежності. (Відношення загальної суми

господарських коштів до власного капіталу).

Як видно з отриманих даних, частка позикових коштів у фінансуванні

підприємства незначна, але за 1998 рік трохи збільшилась.

2. Коефіцієнт заборгованості. (Співвідношення залучених і власних коштів).

Даний показник вказує, скільки залучених коштів припадає на одиницю

власних коштів, вкладених в активи підприємства. Зростання цього показника

в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх

інвесторів та кредиторів, тобто про деяке зниження фінансової стійкості.

3. Маневреність функціонуючого капіталу (власних оборотних коштів).

(Співвідношення грошових коштів та власних оборотних

коштів).

Цей показник характерізує ту частину власних оборотних коштів, що мають

абсолютну ліквідність. Для нормально функціонуючого підприємства він

змінюється в межах від 0 до 1. Зростання показника - позитивна тенденція.

В даному випадку в 1998 році порівняно з 1997 цей коефіцієнт знизився у

3,75 рази.

4. Коефіцієнт рентабельності всіх активів. (Відношення величини чистого

прибутку до активів підприємства).

Даний коефіцієнт вказує, скільки прибутку за рік отримує фірма на кожну

одиницю коштів, що вкладені у підприємство незалежно від джерела цих

коштів. Цей показник є одним з найбільш важливих індикаторів

конкурентоспроможності підприємства. В даному випадку він має позитивну

тенденцію до збільшення.

5. Доля товарно - матеріальних запасів у поточних активах. (Співвідношення

величини запасів і поточних активів).

Це сіввідношення вказує, яку частину поточних активів складають запаси. На

підприємстві ЗАТ “ЕМЗ “Металіст” товарно - матеріальні запаси складають

відносно незначну частину поточних активів – біля 44%.

6. Коефіцієнт рентабельності реалізації продукції. (Відношення величини

чистого прибутку від реалізації до величини виручки від реалізації

продукції).

Коефіцієнт рентабельності реалізації продукції вказує, скільки

чистого прибутку припадає на кожну одиницю реалізованої продукції. В ньому

знаходять відображення зміни в політиці ціноутворення та здатність фірми

контролювати собівартість реалізованої продукції, тобто ту частину коштів,

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.