бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Планування діяльності підприємств

|(комплектуючих), ціна за | |

|одиницю | |

| |Всього |в тому числі |

| | |Україна |країни |Імпорт|

| | | |СНД | |

|1. Матеріали |

|Матеріал 1 |2744588 |1372294 |686147 |686147 |

|Всього, тонн | | | | |

|Ціна за тонну | |0,0021 |0,00252 |0,00273|

|Всього, грн. |8213,19 |2881,82 |1729 |1873,18|

|Рівень забезпеченості, % |100% |50% |25% |25% |

|Матеріал 2 |548917,6 |274458,8 |137229,4|137229,|

|Всього, тонн | | | |4 |

|Ціна за тонну | |0,0281 |0,034 |0,037 |

|Всього, грн. |17455,59 |7712,29 |4665,8 |5077,5 |

|Матеріал 3 |1097835,2 |548917,6 |274458,8|274458,|

|Всього, тонн | | | |8 |

|Ціна за тонну | |0,0618 |0,0742 |0,0803 |

|Всього, грн. |110250,1 |33923,11 |20353,9 |22050,0|

| | | | |2 |

|Всього, грн. |135916,9 |44517,22 |26748,7 |29000,7|

| |

|2. Комплектуючі |

|Деталь 1 |1372294 |686147 |343073,|343073,|

|Всього, шт. | | |5 |5 |

|Ціна за штуку | |0,0226 |0,02712|0,02938|

|Всього, грн. | | | | |

|Рівень забезпеченості |100 |50 |25 |25 |

|Всього, грн. |34009,2 |15506,9 |9304,15|9198,1 |

|Деталь 2 |274458,8 |137229,4 |68614,7|68614,7|

|Всього, шт. | | | | |

|Ціна за штуку | |0,0532 |0,06384|0,06918|

|Всього, грн. | | | | |

|Всього, грн. |16427,7 |7300,6 |4380,36|4746,76|

|Всього, грн. | |22807,5 |13684,5|13944,8|

| | | |1 |6 |

| |50436,9 | | | |

|Разом, грн. |186355,78 |67324,72 |40433,2|42945,5|

| | | |1 |6 |

Таблиця заповнюється для матеріалів та деталей, що використовуються

для виконання плану основного виробництва.

Обсяги постачання з України, країн СНД, імпорт – розраховуються

відповідно до рівня забезпеченості.

На основі розрахунків, які приведені вище, розробляється план

матеріально-технічного забезпечення у вигляді зведеної форми (див. таблицю

14).

В колонку “Найменування матеріальних ресурсів” заносять такі категорії:

матеріали та комплектуючі на виробництво продукції; мастильні матеріали;

матеріали на ремонт обладнання; матеріали на ремонт будівель.

Колонки 6-11 заповнюються на основі попередніх розрахунків. При цьому

категорії мастильні матеріали; матеріали на ремонт обладнання; матеріали на

ремонт будівель – відносяться в статтю витрат “ремонтно-експлуатаційні

потреби”.

Колонка 12 – сума значень колонок 6-11.

Колонка 14 – № варіанту.

Колонка 13 – розраховується як добуток одноденної потреби в ресурсі

на перехідний запас в днях (кол. 14). Одноденна потреба в ресурсі

визначається діленням потреби в ресурсі (кол. 12) на корисний фонд робочого

часу підприємства (табл. 5).

Колонка 15 “Загальна потреба в ресурсах, ”– сума значень колонок 13

та 12.

Розбивка загальної потреби в ресурсах по кварталам (колонки 16-19)

здійснюється довільно.

Розбивка загальної потреби в ресурсах по джерелах постачання (колонки

20-23) – на основі нормативів: очікувані залишки – 15% від загальної

потреби в ресурсах (кол. 15); мобілізація внутрішніх ресурсів – 70%; ввіз

матеріалів зі сторони – 10%; інші джерела – 5%.

Колонка 3 – значення приймаємо рівними 90% колонки 15.

Колонка 4 – значення приймаємо рівними 85% колонки 15.

Колонка 5 – значення приймаємо рівними 85% колонки

Матеріально-технічне забезпечення підприємства на 2003 рік

|Найменування |Один|Поточний |Залишки|____2003__ рік ПЛАН |

|матеріальних |иці |рік | | |

|ресурсів |вимі| |на | |

| |ру | |1.01. | |

| | | |__р | |

| | | |поточни| |

| | | |й рік | |

| | | |звіт | |

| | | | |Потреба, статті витрат |

|Всього |Перехідний |Загальна потреба |Джерела надходжень матеріалів |

|потреба в |запас | | |

|ресурсах |(план) | | |

|1 |Структурні зрушення у виробництві | -8 | -36,1 |

|2 |Підвищення технічного рівня виробництва |+5 | +23 |

|3 |Зміна трудоємності виробництва | 0 | 0 |

|4 |Зміна реального фонду робочого часу | 0 | 0 |

|5 |Зміна обсягів виробництва |0 | 0 |

| |Всього |-3 | -13,1 |

2.6.2. Визначення планової чисельності робітників та керівників для

виконання виробничої програми

Якщо на дільниці чи в цеху випускається однорідна продукція, то планова

чисельність працюючих визначається по нормах виробітку, тобто

[pic] (40);

Ч р = (5852*43,35)/6122,37*(91,8/100)=4514

де QВПЛ – плановий обсяг випуску продукції, шт., див. формула (14);

Ц – ціна одиниці продукції, грн., див. формула (12);

kНВ – коефіцієнт виконання норми виробітку працюючого, див. вихідні дані,

табл. 1, № 19;

qПЛ – виробіток продукції в плановому році, грн./чол., див. формула (39).

Чисельність робітників, необхідних для експлуатації машин, апаратів,

обладнання визначається по нормах обслуговування обладнання:

[pic] (41);

Ч експ. = (18*1*0,84)/2=7,56

де NО.заг – кількість машин, обладнання та інших об’єктів, що підлягають

обслуговуванню, шт. , див. вихідні дані, табл. 7;

kЗ – коефіцієнт змінності (число змін роботи підприємства за добу, шт.)

, див. вихідні дані, табл. 1, № 29;

kс – коефіцієнт приведення явочної чисельності робітників до спискової,

див. формула (42);

Но – норма обслуговування, тобто кількість обладнання, що підлягає

обслуговуванню одним робітником, див. вихідні дані, табл. 1, №

23.

Коефіцієнт приведення явочної чисельності робітників до спискової

визначається відношенням номінального фонду робочого часу в днях до

планового числа робочих днів:

[pic] (42);

kс = 211/251=0,84

де ФРЧНОМ.Р.ПЛ – номінальний фонд робочого часу робітника в плановому році,

днів, див. табл. 5;

ФРЧКОР.Р.ПЛ – корисний фонд робочого часу робітника в плановому році,

днів, див. табл. 5.

Планування чисельності керівників та спеціалістів проводять на

основі: трудоємності управління; нормативного методу; числа робочих місць.

Планування чисельності керівників і спеціалістів по числу робочих

місць передбачає спочатку розробку організаційної структури управління,

див. рис. 4, а потім штатного розкладу кожного структурного підрозділу.

|Директор |

|Заступник |

|директора з |

|виробництва |

|Заступник | |Головний бухгалтер|

|директора з | | |

|маркетингу | | |

|Головний | |Начальник відділу| |Бухгалтер по |

|конструктор | |реклами | |зарплаті |

|Головний механік | |Начальник відділу |

| | |збуту |

|Бухгалтер касир |

|технолог |

Рис. Структура апарату управління підприємством

Вивільнення персоналу або додаткова потреба в персоналі визначається

шляхом порівняння планової потреби в персоналі з його фактичною наявністю

на початок планового періоду. Такий розрахунок проводять у вигляді форми

(див. таблицю 16).

Таблиця 16

Потреба в персоналі та джерела забезпечення

|№ |Назва показників |Одиниці|Базовий рік |План |

|п.п| |виміру | | |

|. | | | | |

| | | |План |Фактичне | |

| | | | |виконання | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1. |Товарна (валова) продукція |тис. |96399,996 |86252,63 |101473,68 |

| | |грн. | | | |

| |те саме в % до попереднього |% | | |117,64706 |

| |року | | | | |

|2. |Виробіток на одного |грн./чо|4670 |4670 |6122,37 |

| |робітника |л | | | |

| |те саме в % до попереднього |% | | |117 |

| |року | | | | |

продовження таблиці 16

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|3. |Чисельність персоналу у | | | |53 |

| |звітному році, всього |чол. | | | |

| |в т. ч.: - робітників |чол. | | |40 |

| | - спеціалістів |чол. | | |13 |

|4. |Потреба в персоналі, всього|чол. | | |73 |

| |в т. ч.: - робітників |чол. | | |61 |

| | - спеціалістів |чол. | | |12 |

|5. |Додаткова необхідність в | | | | |

| |персоналі, всього |чол. | | | |

| |в т. ч.: - робітників |чол. | | | |

| | - спеціалістів |чол. | | | |

|6. |Забезпечення додаткової | | | | |

| |потреби в персоналі: | | | | |

| |а) за рахунок прийняття: | | | | |

| |робітників |чол. | | | |

| |спеціалістів |чол. | | | |

| |б) за рахунок випускників | | | | |

| |навчальних закладів: | | | | |

| |робітників |чол. | | | |

| |спеціалістів |чол. | | | |

2.7. Планування фонду оплати праці (ФОП) на підприємстві

Плановий фонд заробітної плати – це сума грошових коштів,

передбачених в плановому періоді для виплати працівникам по тарифних

ставках, окладах і відрядних розцінках, а також премій з фонду заробітної

плати і всіх видів доплат до заробітної плати.

Для розрахунку планового фонду заробітної плати використовують наступні

методи: укрупнений, прямого рахунку, нормативний, по елементах.

В курсовій роботі пропонується використати метод прямого рахунку.

Даний метод оснований на визначенні планової чисельності персоналу по

категоріях і їх середньорічної заробітної плати.

Плановий фонд заробітної плати обчислюється за формулою:

[pic] (43);

де [pic] – середньорічна заробітна плата одного працівника і-ої

категорії в плановому періоді, грн.;

[pic] – планова чисельність і-ої категорії персоналу, грн.;

n – кількість категорій персоналу.

Розрахунок планового фонду оплати праці здійснюється в такій

послідовності: 1) складається штатний розпис підприємства; 2) для кожної з

категорій персоналу, відповідно до систем оплати праці прийнятих на

підприємстві, а також виходячи з величини середньомісячної зарплати в даній

галузі, розраховується середньомісячна зарплата (посадовий або місячний

оклад); 3) розраховується зарплата усіх штатних одиниць відповідно річна та

місячна – див. табл. 17.

Таблиця 17

Штатний розпис підприємства

|№ |Назва посад |Число штатних |Посадовий |Зарплата усіх |

| | |одиниць |оклад, |штатних одиниць |

| | | |грн./міс. | |

| | | | |грн./мі|грн./ |

| | | | |с. |рік |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1. |Працівники | | | | |

| |Механізатор |20 |280,00 |5600 |67200 |

| |Тесляр |5 |240,00 |1200 |14400 |

| |Пакувальник |15 |200,00 |3000 |36000 |

| |Збиральник |20 |270,00 |5400 |64800 |

| |Шліфувальник |5 |220,00 |1100 |13200 |

| |Контролер по якості |4 |250,00 |1000 |12000 |

| |ВСЬОГО |69 | |17300 |207600 |

|2. |Керівники і спеціалісти | | | | |

| |Директор |1 |948,00 |948 |11376 |

| |Заступник директора з |1 |934,00 |934 |11208 |

| |виробництва | | | | |

| |Заступник директора з |1 |900,00 |900 |10800 |

| |маркетингу | | | | |

| |Головний бухгалтер |1 |908,00 |908 |10896 |

| |Бухгалтер касир |1 |845,00 |845 |10140 |

| |Бухгалтер по заробітній |1 |876,00 |876 |10512 |

| |платі | | | | |

| |Головний конструктор |1 |789,00 |789 |9468 |

| |Головний механік |1 |765,00 |765 |9180 |

| |Технолог |1 |745,00 |745 |8940 |

| |Начальник відділу реклами |1 |634,00 |634 |7608 |

| |Начальник відділу збуту |1 |700,00 |700 |8400 |

| |Начальник відділу |1 |689,00 |689 |8268 |

| |постачання | | | | |

| |ВСЬОГО |12 | |9733 |116796 |

|3. |Обслуговуючий персонал | | | | |

| |прибиральниця |1 |178,00 |178 |2136 |

| |сторож |1 |178,00 |178 |2136 |

| |ВСЬОГО | | | | |

| | |2 | |356 |4272 |

| |РАЗОМ | | |27389 |328668 |

Розраховується загальний плановий фонд оплати праці (ФЗПЗАГПЛ):

[pic] (44);

де ФЗПОСН.ПЛ – фонд основної зарплати на плановий рік, грн. (табл. 17,

кол. 6, “Всього”)

ФЗПДОД.ПЛ – фонд додаткової зарплати на плановий рік, грн. – приймаємо 20%

ФЗПОСН.ПЛ.

ФЗППЛ ЗАГ= 328668+(328668*0,2) =394401,6

грн.

3. Планування фінансової діяльності підприємства

3.1. Планування зниження собівартості продукції по окремим

техніко-економічним факторам

Економія затрат за рахунок підвищення технічного рівня виробництва

розраховується по плану технічного розвитку і організації виробництва. Сума

економії по цих факторах складається із зменшення витрат матеріальних

ресурсів та витрат на оплату праці.

Економія від зниження матеріальних витрат визначається за формулою:

[pic] (45);

де НQ0 і НQ1 – норма витрат сировини, матеріалів, палива на одиницю

продукції до і після проведення відповідних заходів. Норму витрат

матеріалів до проведення заходів НQ0 беремо з вихідних даних, табл. 1, №

13. Норма витрат після проведення заходів – це величина НQ0 зменшена на

відсоток вказаний у вихідних даних, табл. 1, № 24;

ЦМ – ціна одиниці сировини, матеріалів, палива, грн. , див. вихідні

дані, табл. 9;

QВіЗАХ – кількість продукції, виготовленої з початку введення заходу до

кінця планового періоду, шт., визначається виходячи з величини планового

виробництва продукції QВПЛ (див. формула (14)) та часу дії заходу, тобто:

QВіЗАХ = QВПЛ*(12-NМ)/12,

QЗАХВі= 5852*(12-5)/12=3413,7

де NМ – номер місяця коли було впроваджено захід, див. вихідні дані,

табл. 1, № 25.

Є1= (670*0,0021-632*0,0021)*3413,7= 119,5

Є2= (134*0,0281-118,36*0,0281)*3413,7=1486,32

Є3= (268*0,0618-255,48*0,0618)*3413,7=2636,74

Зниження собівартості продукції за рахунок впливу структурних зрушень у

виробництві рівна:

[pic]=

= ((39,8*5266,8/5266,8)-(39,8*5852/5266,8))*5852 = -25878,8

(46);

де СВБ – собівартість 1-го виробу в базовому році, грн., див. формула (47);

QВБ і QВПЛ – обсяг виробництва в натуральному вираженні відповідно в

базовому та плановому періодах, див. таблиця 3 “Всього”.

[pic] (47);

СБ1=38,7+5870/52668 = 39,8

де ВЗМБ – змінні затрати на виробництво одиниці продукції у базисному

році, грн./шт. , див. вихідні дані, табл. 1, № 27;

ВПОСТБ - постійні затрати у базисному році, грн., див. вих. дані,

табл. 1, № 26;

QВБ – обсяг виробництва у базисному році, шт.

Зниження собівартості за рахунок зміни обсягів виробництва

визначається за формулою:

[pic]=(5870*0,12)/100 =690,6

48);

де [pic] – темпи приросту товарної продукції в плановому періоді в

порівнянні з базовим роком, % (величину товарної продукції у базисному

році (QТБ) беремо з табл. 16, п.1, кол. 5).

Тоді [pic] = (QТПЛ - QТБ) / QТБ*100=

=( 96399,996 – 86252,63 ) /86252,63 * 100 =11,8

Економія на амортизаційних відрахуваннях рівна:

[pic] =

= (1567,29 / 86252,63 - 1355,56 / 96399,996 ) * 96399,996 = 385,6

(49);

де АБ і АПЛ – загальна сума амортизаційних відрахувань в базовому та

плановому періодах, грн., для визначення використовується величина

постійних затрат у базовому та плановому роках (вих. дані, табл..1, № 5,

26) та питома вага амортизації в постійних затратах (див. вихідні дані,

табл. 1, № 28);

QТБ і QТПЛ – обсяг товарної продукції в базовому та плановому періодах

відповідно, грн., див. табл. 16, п. 1, кол. 5 та кол. 6 відповідно.

3.2. Планування доходів і надходжень

Планування доходів та надходжень грошових засобів проводять

на основі розрахунку руху грошових потоків на підприємстві, для

забезпечення контролю за використанням коштів в ході

господарської діяльності.

Джерелами доходів та надходжень є:

- прибуток від виробничо-господарської діяльності;

- амортизаційні відрахування;

- пасиви.

Розглянемо детально методику планування основних джерел доходів та

надходжень.

І. Прибуток.

План по прибутках складають: в цінах і умовах виробництва планового

року; в цінах і умовах попереднього року; по діючих цінах та умовах

виробництва. Кінцевим фінансовим результатом діяльності підприємства є

балансовий прибуток, який складається з:

. прибутку від реалізації продукції;

. прибутку від реалізації основних фондів, які не

використовуються;

. фінансових результатів комерційної діяльності (доходи від здачі

приміщень в оренду, короткотермінові вклади тощо).

Прибуток від реалізації продукції розраховується по окремих

видах господарської діяльності.

Величину прибутку від реалізації і-го виду продукції можна

визначити за формулою:

[pic] (50);

де QРіПЛ – вартість реалізованої продукції і-го виду в цінах

підприємства, грн. див. формула (13);

ПБ – платежі до бюджетів, грн.;

СРіПЛ – повна собівартість і-ого виду реалізованої продукції;

n – кількість видів продукції.

В курсовій роботі в якості платежів до бюджетів

виступатиме єдиний податок, який становитиме 8% від обсягу

реалізації продукції.

Розрахунок планової суми прибутку ведуть методом прямого

рахунку по кожному виду продукції з сумуванням результату в

цілому по підприємству.

Загальний обсяг планового прибутку від реалізації

продукції розраховується як сума прибутків по всіх видах

продукції, тобто:

[pic] (51);

Прогнозований обсяг прибутку розраховується за формулою:

[pic] (52);

де Прфакт – фактичний прибуток, отриманий у звітному році;

Іі – прогнозний річний індекс інфляції.

Розрахунок прибутку від реалізації товарної продукції по

підприємству ведуть у формі таблиці.

Таблиця 18

Розрахунок прибутку від реалізації товарної продукції, тис.

грн. по підприємству на _____ рік

|Показник |Базовий рік |Плановий рік |

| |План |Фактичне |В цінах |В цінах |

| | |виконання |базисног|планового |

| | | |о року |року |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|1. Товарна продукція, грн. |96399,99|86262,63 |100256 |101473,68 |

| |6 | | | |

|2. Сальдо залишків продукції на |25365 |22695 |26379,6 |26700 |

|складі, грн. | | | | |

|3. Сальдо залишків продукції |18565 |14195 |16499,6 |16700 |

|відвантаженої, але не оплаченої | | | | |

|споживачем, грн. | | | | |

|4. Реалізована продукція, грн. |55170 |49362,63 |143135,2|144873,68 |

|(П.1 – П.2 – П.3) | | | | |

|5. Собівартість реалізованої |51783,78|58743,89 |126194,3|127726,99 |

|продукції, грн. формула (53) | | | | |

|6. Відрахування до бюджетів (8% |4413,6 |3949,01 |11450,8 |11589,89 |

|від П.4) | | | | |

|7. Прибуток підприємства від |-1027,38|-13330,27 |4990,12 |5556,8 |

|реалізації продукції | | | | |

|П.4 – П.5 – П.6 | | | | |

Собівартість реалізованої продукції розрахуємо за формулою:

[pic] (53);

де QРі – вартість реалізованої продукції, грн., табл. 18, п.4;

Ц – ціна одиниці продукції, грн. (для панового року – з

формули (12), для базового – ціна планового року поділена на

індекс цін, вих. дані, табл. 1, № 14);

ВЗМ – змінні витрати у плановому або базовому році,

грн./шт. вих. дані, табл. 1, № 6, 27;

ВПОСТ - постійні витрати у плановому або базовому році,

грн. вих. дані, табл. 1, № 5, 26;

Загальний балансовий прибуток по підприємству оформлюють у

вигляді таблиці 19.

Таблиця 19

Зведений прибуток по підприємству на _____ рік, тис. грн.

|Показники |Базовий рік |Плановий рік |

| |План |Факт |Всього|По кварталам |

| | | | |І |ІІ |ІІІ |IV |

|1.Прибуток від реалізації |-1027,3|-13330,|5556,8|1389|1389|1389|1389|

|продукції основного |8 |27 | | | | | |

|виробництва | | | | | | | |

|2. Прибуток від комерційної | | | | | | | |

|реалізації | | | | | | | |

|3. Позареалізаційні операції | | | | | | | |

|([pic]) | | | | | | | |

|4. Балансовий прибуток | | | | | | | |

|(п.1 + п.2 [pic] п.3 [pic] | | | | | | | |

|п.4) | | | | | | | |

3.3. Фінансовий план підприємства

Фінансовий план підприємства складається у вигляді балансу

доходів і витрат, а також розрахункових форм для визначення

статей балансу.

Баланс доходів та витрат складається з таких розділів:

- доходи і надходження засобів;

- витрати і відрахування засобів;

- платежі в бюджет;

- асигнування із бюджету.

Фінансовий план складається на основі наступних даних:

1. фактичних даних бухгалтерського балансу на 1 число планового

періоду;

2. показників плану виробництва і реалізації продукції;

3. кошторису затрат на виробництво;

4. даних про обсяги планових інвестицій;

5. розрахунку відпускних цін;

6. норм амортизаційних відрахувань;

7. ставок платежів в бюджет;

8. результатів аналізу виконання плану за попередній період.

Структура фінансового плану показана в таблиці 20.

Таблиця 20

Баланс доходів та витрат (фінансовий план) підприємства на

_____ рік, грн.

|Показники плану |Базовий рік |Плановий рік |

| |План |Фактич|В цінах |В цінах |

| | |не |базового|планового|

| | |викона|року |року |

| | |ння | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|1. Доходи і надходження засобів |-1027,38|-13330|5490,12 |5556,8 |

|Балансовий прибуток, таблиця 19 | |,27 | | |

|Амортизаційні відрахування, формула (49)| | |1355,56 |1355,56 |

| |1567,29 |1567,2| | |

|Мобілізація внутрішніх ресурсів в | |9 | | |

|кап-будівництво | | | | |

|Планові накопичення економії в | | | | |

|кап-будівництві | | | | |

|Інші джерела | | | | |

|Довгостроковий кредит | | | | |

|Приріст пасивів | | | | |

|Всього доходів і надходжень |-2594,67|-14897|4134,56 |4201,24 |

| | |,56 | | |

|Всього витрат і відрахувань |-1556,8 |-15638|2480,37 |2520,74 |

| | |,54 | | |

|3. Платежі в бюджет, всього, таблиця 18 |-1027,38|-13330|5490,12 |5556,8 |

| | |,27 | | |

|4. Асигнування з бюджету, всього | | | | |

Висновок

Аналізуючи зовнішнє середовище підприємства ми оцінили загрози і

можливості зовнішніх факторів – найбільш впливовий з факторів є

технологічний. Визначили ємність ринку підприємства яка становить 801 340

шт. Розрахували інтегральний показник конкурентноздатності товару він

рівний одиниці. Спланували ціну на товар підприємства вона становить 43,45

грн. за штуку. Спрогнозували об’єми продажу товару – 5320 штук.

За нашими розрахунками в другому розділі “Планування виробничої

програми підприємства” план випуску продукції становив – 5852 штуки, план

виробничої потужності підприємства – 12010,83, баланс часу при планування

виробничої потужності працівника – 211 днів, підприємства – 250 днів,

завантаження виробничого обладнання – 0,485.

При плануванні матеріально технічного забезпечення: потреба в

матеріалах і комплектуючих для виконання плану основного виробництва

становить

158 361,208 грн., потреба в матеріалах і комплектуючих для виконання

плану незавершеного виробництва становить 4846,77грн., потреба в мастильних

матеріалах першого виду продукції становить 1158,08грн., другого виду

продукції – 1333,8грн., потреба в інструментах становить 378,03грн, потреба

на ремонт обладнання – 96,7грн., витрати на ремонт будівель – 50392,82грн.

При плануванні праці персоналу на підприємстві структурні зрушення у

виробництві становлять –8 чоловік; приріст продуктивності праці –36,1,

підвищення технологічного рівня виробництва 5 чоловік, зміна трудоємності

виробництва, зміна реального фонду робочого часу, зміна обсягів виробництва

дорівнюють нулю.

Фонд основної заробітної плати становить 328 668 грн.

В третьому розділі “Планування фінансової діяльності підприємства” ми

розрахували економію за рахунок підвищення технологічного рівня виробництва

в першому місяці вона становила 119,5грн. в другому – 1486,32грн., в

третьому – 2636,74грн. Кількість виготовлення продукції після впровадження

заходів становила 3413, 7 штук.

Економія за рахунок зниження собівартості за рахунок впливу

структурних зрушень у виробництві становить -25878,8грн., економія за

рахунок зниження собівартості за рахунок зміни обсягів виробництва

становить 690,4грн., економія на амортизаційне відрахування 385,6грн.

Прибуток від реалізацій продукції підприємства в базовому році

становить –13330,27грн., в плановому році – 5556,8грн.

-----------------------

Рис. 1. Шкала Ф. Хедоурі для оцінки можливостей та загроз впливу зовнішніх

факторів на діяльність підприємства.

Великі можливості

Нейтральний вплив

Велика загроза

-5 0 +5

П

Ц

max

П = f (Ц)

[pic]

Рис. 3. Залежність прибутку від ціни на продукцію

Страницы: 1, 2, 3, 4


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.