бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Полиграфия

|*робітники , чол. | | |

|2. Середньорічна вартість основних |16560 |16390 |

|фондів , тис. грн. | | |

|3. Середньорічна вартість машин та |9230 |9095 |

|устаткування , тис. грн. | | |

|4. Потужність двигунів , тис. кВт |750 |825 |

|5. Спожито електренергії, тис. кВт/ |847 |954 |

|год. | | |

|6. Фондоозброєність праці, тис. грн.|46,91 61,79 |51,22 68,57 |

|1-го працюючого: (п.2 : п.1) 1-го | | |

|робітника : (п.2 : п.1*) | | |

|7. Технічна озброєність праці, тис. |34,44 |38,05 |

|грн (п.3:п. 1*) | | |

|8. Енергоозброєність праці (п.4 : |2798 |3452 |

|п.1*) потенційна , кВт | | |

Проведені розрахунки в таблиці 15 показують , що у 2000 році ,

порівняно з 1999 роком , підвищився показник фондоозброєності праці 1 -го

працюючого на 4,31 тис. грн. та 1-го робітника на 6,78 тис. грн. . Також

помітне зростання показника технічної озброєності праці та

енергоозброєності . Такі зміни в озброєності праці можуть свідчить про

незначне поліпшення рівня технічного розвитку підприємства . Частково на ці

зміни може впливати зменшення чисельності працюючих .

Розглянемо основні фонди цеху глибокого друку . У таблиці 16 наведено

перелік основного устаткування цеху та його основні характеристики .

Таблиця 16: Характеристика устаткування цеху.

|№|Назва |Марка |формат |продуктивн.|габарити|Потуж |

| | | |пр-іі |устаткує. | |н. ел |

| | | | | | |двигуна|

| | | | | | |кВт |

|1|6-ти фарбова |"Романтік-Анд|700 |ЮОоб./хв. |12000*22| |

| |ротаційна маш. |реотті 700" | | |9 *280 | |

| |для глиб.друку | | | | | |

|2|4-фарбова |"Романтік-Анд|700 |ЮОоб./хв. |900*229*| |

| |ротаційна маш. |реотті 700" | | |280 | |

| |для глиб.друку | | | | | |

|3|Прободрукарський|А-900 |700 |ЗО відб. / |191*135*|3,2 |

| |станок | | |рік |170 | |

|4|Полірувальний |"Андреотті" |270*1000 |4 форми в |191*135*|7,8 |

| |станок | | |рік |170 | |

|5|Полірувальний |"Андреотті" |270*1000 |4 форми в |191*135*|7,8 |

| |станок | | |рік |170 | |

|6|Копіювальний |"Капелла", |100*130 |4 8 крп./ |140*130*|0,5 |

| |станок |ГДР | |рік |100 | |

|7|Ванна для |" |50*130 |0,1 мм./г. |140*60*6|1,1 |

| |міднення форм |Патер-Ностер"| | |0 | |

|8|Ванна для |" |50*130 |0,1 мм./ г.|140*60*6|1,1 |

| |міднення форм |Патер-Ностер"| | |0 | |

|9|Ванна для |"Патер-Ностер|50*130 |0,1 мм./г. |140*60*6|1,1 |

| |міднення форм |" | | |0 | |

|1|Ванна для |"Патер-Ностер|50*130 |0,1 мм./ г.|140*60*6|1,1 |

|0|міднення форм |" | | |0 | |

|1|Ванна для |"Патер-Ностер|50*130 |0,1 мм./г. |140*60*6|1,1 |

|1|електролітичного|" | | |0 | |

| |обезжирення | | | | | |

|1|Ванна для |"Патер-Ностер|50*130 |0,1 мм./г. |140*60*6|1,1 |

|2|промивання |" | | |0 | |

| |целінд. | | | | | |

|1|Ванна для |"Патер-Ностер|50*130 |0,1 мм./г. |140*60*6|1,1 |

|3|никелювання цел.|" | | |0 | |

|1|Ванна для |" |50*130 |0,1 мм./г. |140*60*6|1,1 |

|4|никелювання цел.|Патер-Ностер"| | |0 | |

|1|Ліфт- елеватор |"Патер-Ностер|70 |1 м./хв. |140*200*|4,5 |

|5|для зберігання |" | | |380 | |

| |формних | | | | | |

| |циліндрів | | | | | |

|1|Безпігментна |ВНДІП |70 |10-12 хв. |450*130*|1,7 |

|6|лінія | | | |120 | |

Проаналізуємо віковий стан устаткування цеху та визначємо питому вагу

кожної вікової групи устаткування в їх загальній кількості . Дані

представимо у вигляді таблиці.

Таблиця 17:

|Вікова група |Кількість |Питома вага |

| |мапіин |% |

|від 5 до 10 років |3 |18,75 |

|від 11 до 20 років |9 |56,25 |

|більше 20 років |4 |25 |

| |16 |100 |

Як видно з таблиці 17 , найбільшу питому вагу в загальній кількості

машин та устаткування займають машини віком від 11 до 20 років ( 56,25 % )

. Велику питому вагу ( 25 % ) займають машини , строк експлуатації яких

сягнув за 20 років . Отже , більшість устаткування цеху складають застарілі

машини , які відслужили строк експлуатації , оскільки строк експлуатації

більшості з них складає 11-12 років . Але не дивлячись на це , цех працює

добре , має хороші економічні показники , завдяки вправній роботі ремонтно

- механічного цеху .

В цеху застосовуються три форми кооперації праці . Міжцехова , тобто

між виробничими цехами підприємства , внутрішньоцехова - між виробничими

дільницями в цеху та внутрішньодільнична - між окремими виконавцями на

виробничої дільниці . Міжцехова та внутрішньоцехова застосовуються в двох

їх формах : технологічній та організаційній . Технологічна форма

заключається в передачі півфабрикатів з одного цеху або дільниці до іншої

для продовження технологічного процесу . Організаційна форма визначається

строками подання півфабрикатів чи деталей до операції збирання .

В цеху застосовуються три форми поділу праці . Функціональний поділ

праці характеризується відокремленням груп виробництв в залежності від

змісту та характеру виконаних робіт , їх функцій , тобто , кожен робітник

виконує роботу в залежності від його функцій . Технологічний поділ праці

заключається в відокремленні робіт в залежності від характеру їх

технологічного виконання , тобто кожен технологічний процес виконується на

спеціальній дільниці . Кваліфікаційний поділ праці

характеризується відокремленням робіт різного ступеню складності і

відповідно робітників різної кваліфікації, тобто кожен робітник має розряд

і виконує роботу , яка відповідає його розряду .

Ефективність використання основних фондів характеризується показником

фондовіддачі , тобто випуском продукції в розрахунку на одну гривню

середньорічної вартості осн. фондів .

Таблиця 18: Показники по підприємству за 1999 та 2000 роки .

|Показники |1999 |2000 |% |

|1. Обсяг товарної продукції , тис. грн. |3740.1 |3812,5 |101,94 |

|2. Середньорічна вартість основних фондів , |16560 |16390 |98,97 |

|тис. грн. |^ ^ ^-у | | |

|3. Вартість машин та устаткування , тис. грн. |9230 |9095 |98,54 |

|4. Матеріальні витрати , тис. грн. |2215,4 |2737,5 |141,62 |

|5. Кількість встановленого устаткування , од. |350 |350 |100,00 |

|6. Кількість відпрацьованих маш.- змін |450 |490 |108,89 |

На основі таблиці 18 розрахуємо такі показники :

Таблиця 19:

|Показники |1999 |2000 |% |

|7. Продукція за відрахуванням матеріальних |1524,7 |1075 |70,51 |

|витрат, т.гон <п. 1 - п.4) | | | |

|8. Коефіцієнт матеріаломісткості продукції |2,45 |3,55 |144,90 |

|(п.1 : п.7) | | | |

|9. Продуктивність устаткування , тис. грн (п.7|3,38 |2,2 |65,09 |

|: п.6) | | | |

|10. Коефіцієнт змінності (п.6 : п.5) |1,3 |1,4 |107,69 |

|11. Вартість одиниці устаткування, тис. грн. |26,37 |25,98 |98,52 |

|(п.3 : п.5) | | | |

|12. Питома вага машин та устаткування в |55,74 |55,49 |99,55 |

|загальній вартості фондів (п.3 : п.2 • 100 %) | | | |

|13. Фондовіддача (п.1 : п.2) |0,22^ |°'23)? |104,55 |

На основі даних таблиць проведемо факторний аналіз,показника

фондовіддачі.

Таблиця 20:

|Фактор |Вихідна |% зміни |Фондовіддач|Вплив на |

| |величина |пок-ків |а з |фондов. |

| |Донловииіа| |урахув.Змін|окремих |

| |чі | |и |фактолрів |

| | | |попоказникі| |

| | | |в | |

|Зміна матеріальних витрат |0,22 |1,449 |0,32 |+0,1 |

|Продуктивність устаткування |.0,32 |0,651 |0,21 |-0,11 |

|Коефіцієнт змінності |0,21 |1,077 |0,23 |+0,02 |

|Рівень вартості од. |0,23 |0,9852 |0,23 |0 |

|устаткування | | | | |

|Питома вага м. і устат. у |0,23 |0,9955 |0,23 |0 |

|вартості ОФ | | | | |

Загальний вплив факторів склав :

0,1 -0,11 +0,02=0,01

Таким чином , на фондовіддачу позитивно вплинули зміни коефіцієнту

матеріаломісткості продукції та зміни коефіцієнту змінності . Негативний

вплив мали зміни продуктивності устаткування . Не вплинули зміни в рівні

вартості одиниці устаткування та зміни питомої ваги машин та устаткування в

загальній вартості основних фондів .

Розглянемо рівень механізації та автоматизації цеху глибокого друку .

Рівень механізації характеризується коефіцієнтом механізації праці , який

показує процент робітників , що зайняті на механізованих роботах до

загальної чисельності робітників .

Таблиця 21:

|Показники |1997 |1998 |Відхиленн|

| | | |я |

|1. Загальна чисельність цеху , чол. |13 |16 |+3 |

|2. Кількість робітників на механізованих |9 |13 |+4 |

|роботах | | | |

|3. Кількість робітників на ручних роботах |4 |3 |-1 |

|4. Кількість робітників на автоматизованих | | | |

|роботах | | | |

| | | | |

|5. Процент робітників зайнятих механізованою |69,23 |81,25 |+12 |

|прапею.% <п.2:п.П | | | |

|6. Процент робітників зайнятих ручною працею , |30,77 |18,75 |-12 |

|% (п.3:п.1) | | | |

Дані таблиці 21 свідчать про підвищення рівня механізації та зниження

кількості робітників зайнятих на ручних роботах , що є позитивним . Ці

зміни викликані скороченням чисельності робітників зайнятих ручною працею

та збільшенням загальної чисельності робітників . Рівень організації

виробництва характеризується й такими показниками , як показник

спеціалізації , потоковості , паралельності , неперервності ,

пропорційності , прямотоковості та ритмічності і тривалості виробничого

циклу . Більшість показників розраховується на конкретне замовлення , а

такі спостереження не проводились , тому показники не можуть бути

розраховані.Узагальнюючим показником організаційно-технічного рівня

виробництва є якість продукції. Щодо організації котролю якості продукції,

то його проводять інженер, відділу технічного контролю, майстер і робітники

на дільницях. Найбільше значення має контроль якості в процессі друку

накладу.

На дільницях якість продукції визначається візуально або за допомогою

певних приладів, результати заносять в документацію. Для оцінки якості

продукціїна підприємстві використовують такі показники, як якість друку,

запах,якість лакування, центровка,якість тиснення,якість різки та

висічки,суміщення,направлення волокон в папері. Для кожного показника

розроблені норми та допустимі відхилення. По результатам контролю в

лабораторії ВТК продукція приймається як якісна або бракується.

Нещодавно на підприємстві була введена система проходження замовлення

по якості продукції. Суть її полягає в наступному : на бланку замовлення

виписується замовлення. На звороті по кожній операції вказується виконавець

і отримувач. Саме отримувач вказує на виявлені ним недоліки, які говорять

про погану якість. Майстер оглядає недоліки і приймає рішення, можна,чи ні

продовжувати виготовлення замовлення. Така система дає змогу слідкувати за

якістю виробів на всіх стадіях їх виготовлення, а також попереджати появу

невиправного браку.

Аналіз випуску продукції.

Почнемо з аналізу випуску продукції в натуральних та вартісних

показниках . Це допоможе нам проаналізувати зміни , що відбулися в зв'язку

зі зміною обсягів випуску продукції.

Таблиця 22: Випуск продукції в натуральному та грошовому вираженні по цеху

глибокого друку за 1999-2000 роки.

|Види продукції |Одиниця|Випуск |Стр-ра |Темп росту |

| |виміру |продукції | | |

| | |1999 |2000 |1999 |2000 |Е |% |

|1. Непарафіновані |тонн |6 |12,5 |6,94 |10,35|+6,5 |208,3 |

|етикетки в цінах на 1,01|тис. |41,04|87,87 | | |+46,83|214,11|

|в діючих цінах |грн. |32,91|91,49 | | |+58,58| |

| |тис. | | | | | |278 |

| |грн. | | | | | | |

|2. Парафіновані етикетки|тонн |80,5 |108,3 |93,06|89,65|+27,8 |134,5 |

|в цінах на 1,01 в діючих|тис. |550,5|761,33| | |+210,7|138,28|

|цінах |грн. |6 |792,71| | |7 |179,55|

| |тис. |441,4| | | |+351,2| |

| |грн. |9 | | | |2 | |

У 2000 році випуск непарафінованих етикеток , порівняно з 1999 роком ,

збільшився на 6,5 тонн і становив 208,3 % від випуску минулого року .

Збільшився обсяг випуску парафінованих етикеток на 27,8 тонн і склав 134,5

% від випуску попереднього року .

В наслідок збільшення у 2000 році обсягу випуску ТП на 34,3 тони ,

спостерігається збільшення випуску ТП в грошовому виразі як в цінах на 1,01

, так і в діючих цінах . Так випуск непарафінованих етикеток в цінах на

1,01 зріс на 46,83 тис. грн. і склав 214,11 % від випуску минулого року , а

в діючих цінах - на 58,58 тис. грн. , що становить 278 % від випуску

попереднього року . Випуск парафінованих етикеток у 2000 році збільшився в

цінах на 1,01 на 210,77 тис. грн. і склав 138,28 % від випуску 1999року , а

в діючих цінах - на 351,22 тис. грн. , що становить 179,55 % від випуску

1999 року .

Чітко видно , що у структурі випуску продукції по цеху глибокого друку

, найбільшу питому вагу займає випуск парафінованих етикеток , близько 90 %

. Так у 1999 році питома вага парафінованих етикеток складала 93.06 % в

загальному випуску ТП , а в 2000 році їх питома вага трохи зменшилась і вже

складала 89,65 % .

Спостерігається незначне підвищення питомої ваги непарафінованих

етикеток в загальному випуску ТП по цеху глибокого друку .

Спробуємо проаналізувати випуск продукції по асортименту за допомогою

методу середнього відсотку .

Таблиця 23:

|1. Непарафіновані етикетки |87,87 |

|2. Парафіновані етикетки |761,33 |

|Разом : |849,2 |

Темп росту = (849,2 / 591,6) * 100 = 143,54

Оцінимо міру впливу структурних зрушень на обсяг ТП , яку визначає

фактичний обсяг випуску за базовою структурою .

Таблиця 24:

|Вид продукції |Факт. випуск|Відхилення |

| |за базовою | |

| |структурою | |

| | |при 1' |при ^ питомої |

| | |питомої |ваги |

| | |ваги | |

|1. Непарафіновані етикетки |58,93 |28,94 | |

|2. Парафіновані етикетки |790,27 | |-28,94 |

|Разом |849,2 |28,94 |-28,94 |

Таким чином зміна структури випуску продукції значно вплинула на

обсяг випуску у 2000 році.

На обсяги випуску продукції впливають різні фактори . Спробуємо

проаналізувати методом ланцюгових підстановок зміну обсягу випуску

продукції у 2000 році, порівняно з 1999 роком , під впливом таких факторів:

зміна чисельності працюючих , зміна тривалості робочого дня , зміна

кількості відпрацьованих робочих днів та зміна виробітку .

Таблиця 25:

|Показники |1999 |2000 |

|Чисельність шзацюючих. чол. |13 |16 |

|Тоивалість робочого дня |8 |8 |

|Кількість ообочих днів |130 |150 |

|Виообіток . гон./ гол. |10.86 |11.54 |

Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції.

Для аналізу собівартості продукції використовується дуже багато

показників: сума витрат на виробництво , собівартість товарної та

реалізованої продукції, витрати на 1 грн. товарної продукції, економія від

зниження собівартості ТП. Спочатку на основі Таблиці 26 прораналізуємо

структуру собівартості по елементах і визначимо динаміку собівартості.

Таблиця 26: Витрати підприємства на виробництво (витрати обігу), 1999-2000

р

|Показник |1999 |2000 |Відхиленн|

| | | |я |

|1. Матеріальні витрати |2215 |3137 |+922 |

|2. Витрати на оплату праці |766 |727 |-39 |

|3. Відрахування на соц. заходи |263 |310 |+47 |

|4. Амортизація |344 |270 |-74 |

|5. Інші витрати |557 |530 |-27 |

|6. Разом |4145 |4974 |+829 |

|7. Фактичний обсяг виробництва |3740,1 |3812,5 |+72,4 |

|продукції | | | |

Таким чином , загальна сума витрат на виробництво в 2000 році ,

порівняно з 1999 роком , зросла на 829 тис. грн. Збільшення суми витрат на

виготовлення продукції відбулося за рахунок збільшення витрат на сировину

та матеріали на 922 тис. грн. , які збільшились за рахунок росту цін та

тарифів на матеріальні ресурси . Збільшились витрати на соціальні заходи на

47 тис. грн.

Зменшились витрати на оплату праці у 1999 році на 39 тис. грн.

Зменшились витрати на амортизацію на 74 тис. грн. і на інші витрати на 27

тис. грн., що є позитивним моментом .

Важливим , при вивченні собівартості продукції , є її аналіз по

калькуляційним статтям витрат . Нижче наведемо таблицю , в якій зведені

витрати по статтях за 1999 та 2000 роки по підприємству ВАТ "Зоря" .

Таблиця 27: Калькуляція собівартості продукції по підприємству за 1999-2000

р.

|Калькуляційна група |1999 |Питома |2000 |Питома |

| | |вага | |вага |

|1. Сировина (тис. грн.) |200,862|30,25 |336,752|30,25 |

|2. Основні матеріали |127,341|19,18 |286,217|25,71 |

|3. Допоміжні матеріали |92,904 |14 |177,937|15,98 |

|4. Основна заробітна плата |14.132 |2.13 |28,558 |2.57 |

|5. Допоміжна заробітна плата |6,94 |1,05 |8,6 |0,77 |

|6. Відрахування на соц. страхування |7,773 |1,17 |14,621 |1,32 |

|7. Відрахування у фонд зайнятості |4,685 |0,7 |4,003 |0,36 |

|8. Витрати на утримання встаткування |71,059 |10,7 |103,726|9,32 |

|9. Загальновиробничі витрати |39,631 |5,97 |60,891 |5,47 |

|10. Загальногосподарські витрати |92,791 |13,97 |84,807 |7,62 |

|11 .Інші витрати |5,841 |0,88 |7 |0,63 |

|12.Повна собівартість |664,059|100 |1113,11|100 |

З таблиці 27 видно , що найбільшу питому вагу у повній собівартості

займають витрати на сировину , як у 1999 році , так і в 2000 році вони

складають 30,25 % від загальної суми витрат . На другому місці - основні та

допоміжні матеріали . Майже вдвічи зросла у 2000 році повна собівартість

продукції або на 40 % . Значних змін у структурі за 1999 та 2000 не

відбулося, окрім основних матеріалів та загальногосподарських витрат .

Аналіз непрямих витрат здійснюється шляхом порівняння фактичної їх

величини на 1 грн. товарної продукції , робіт або послуг за ряд звітних

періодів . Наведемо таблицю , де вказані розміри накладних витрат по ВАТ

"Зоря" за 1999 та 2000 роки .

Таблиця 28: Розміри накладних витрат по підприємству (1999-2000 р.)

|Стаття витрат |1999 |2000 |

|1. Основна заробітна плата |1,000 |1,000 |

|2. Допоміжна заробітна плата |0,100 |0,200 |

|3. Премія |0,300 |0,336 |

|4. Відрахування на соц. |0,390 |0,377 |

|страхування та у фонд зайнятості | | |

|5. Витрати на утримання |3,397 |4,644 |

|устаткування | | |

|6. Загальновиробничі витрати |0,482 |0,359 |

|7. Загальногосподарські витрати |1,120 |0,787 |

Як бачимо , накладні витрати підприємства впродовж двох

років не мали суттєвих змін . У 2000 році спостерігється зменшення розміру

загальногосподарських та загальновиробничих витрат , а також відрахувань на

соц. страхування та у фонд зайнятості , зросли витрати на утримання та

експлуатацію устаткування , на допоміжну з/п та премії . Залишились без

змін витрати на основну заробітну плату

Розрахуємо показник затрат на 1 грн. товарної продукції:

1997=3740,1/4145=0,9

1998=3812,5/4974=0,77

Отже , у 2000 році , порівняно з 1999 роком , затрати на 1 грн.

товарної продукції зменшились на 0,13 грн. або на 15 % . Прибуток , що

зтримує підприємство на 1 грн. товарної продукції склав :

у 1999 році - ( 1 - 0,9 )= 0,1 грн.

у 2000 році - ( 1 - 0,77 ) = 0,23 грн. тобто , з роками прибуток на 1

грн. товарної продукції збільшується .

Даний показник по цеху глибокого друку не можливо розрахувати через

відсутність даних по собівартості товарної продукції . По цеху ми можемо

розрахувати показник витрат на 1 грн. реалізованої продукції.

1997= 1437,3/1218,94= 1,42

1998= 1260,3/1180,34= 1,07

Розрахований показник по цеху показує , що у 2000 році витрати на 1

грн. реалізованої продукції зменшились на 0,35 грн. Але у 1999 році збитки

на 1 грн. реалізованої продукції склали 0,42 грн. ( 1 - 1,42 ) , а в 2000

році збитки дорівнювали 0,07 грн. ( 1 - 1,07 ) . Можна зробити висновки ,

що впродовж двох років ситуація в цеху покращується , збитки стали меншими

на 0,27 грн. , зменшились витрати на 1 грн. реалізованої продукції, але

залишається негативною .

Ми не можемо розрахувати вплив факторів на розмір затрат на

виробництво та реалізацію через відсутність даних про випуск продукції в

натуральних показниках по підприємству та відсутність даних про

собівартість товарної продукції по цеху .

Аналіз прибутку та рентабельності.

1. Аналіз прибутку.

Наведемо таблицю , яка показує склад балансового прибутку по

підприємству за два роки . Визначємо відхилення та структуру балансового

прибутку і відхилення, які відбулися у структурі.

Таблиця 29: Оцінка балансового прибутку, його структура (1999-2000 рік).

|Склад балансового |Сума, тис.грн. |Структура, % |Відхиленн|

|прибутку | | |я |

| |1999 |2000 |1999 |2000 | |

|Результат від реалізації |70,1 |-92,6 |52 |40,47 |-11,53 |

|ТП | | | | | |

|Інші операційні доходи |61,4 |54,6 |45,5 |87,92 |42,42 |

|витрати |0,4 |63,6 |6,7 |27,8 |21,1 |

|Інші позареалізаційні |3,4 |7.5 |2,5 |12,08 |9,58 |

|доходи витрати |5,4 |72,6 |93,3 |31,73 |-61,57 |

|Всього прибутків збитків |134,9 |62,1 |100 |100 | |

| |5,8 |228,8 | | | |

|Балансовий прибуток |129,1 |-166,7 | | | |

У 2000 , порівнюючи з 1999 роком , сума балансового прибутку не

тільки зменшилась , а й переросла в збитки . Так у 1999 році балансовий

прибуток становив 129,1 тис. грн. , а 2000 році він зменшився на 295,8 тис.

грн. і склав збитки у розмірі 166,7 тис. грн. Такі зміни відбулися в першу

чергу в результаті скорочення прибутку від реалізації ТП на 162,7 тис. грн.

Інші позареалізаційні витрати та інші операційні витрати у 2000 році були

більшими за доходи .

Значні зміни відбулися в структурі балансового прибутку за 1999-2000

роки .

Так у 2000 році відхилення питомої ваги результату від реалізації ,

порівняно з минулим роком , зменшилось на 11,53% . Значні зменшення

спостерігаються в питомій вазі позареалізаційних витрат на 61,57% , що є

позитивним , бо позареалізаційні збитки виникають в результаті недоліків в

організації господарської діяльності та бухгалтерського обліку .

Тому усунення цих витрат - резерв збільшення балансового прибутку .

Питома вага операційних доходів у 2000 році зросла на 42,42 % .

Визначємо величину чистого прибутку . Для цього від суми

балансового прибутку треба відняти суму податку на прибуток . Податок на

прибуток у 1997 році склав 45,2 тис. грн. Тоді:

ЧП (і997) = 129,1 - 45,2 = 83,9 тис. грн.

Ми маємо чистий прибуток лише за один рік , тому що балансовий

прибуток у 1998 році мав від'ємне значення .

На величину прибутку від реалізації ТП впливають ряд факторів , таких

як : зміна обсягу реалізованої продукції , собівартість реалізованої

продукції, зміна оптових цін на реалізовану продукцію , а також структура і

асортимент реалізованої продукції . Проаналізувати вплив факторів на

величину прибутку від реалізації ТП на прикладі двох років ( 1999-2000 ) не

має можливості через відсутність даних по випуску продукції в порівняльних

цінах по підприємству.

2. Аналіз показників рентабельності.

Для оцінки прибутковості підприємство використовує такий відносний

показник доходності , як рентабельність . Розрахуємо показники

рентабельності по підприємству , дані зведемо в табліцю .

Таблиця ЗО: Показники рентабельності.

|Показники рентабельності |1999 |2000 |

|Рентабельність майна |1,31% | |

| | | |

|Рентабельністі власних засобів |1,44% | |

|підприємства | | |

| | | |

|Ретабельність ОФ |0,78 % | |

| | | |

|Рентабельність ТП |2,51 % | |

| | | |

|Рентабельність реалізованої продукції |-0,19% |-2,87 % |

Ми маємо показники рентабельності лише за 1999 рік , тому що в 2000

році балансовий прибуток мав від'ємне значення , а значить рентабельності

не має.

Рентабельність виробництва залежить від трьох основних факторів :

зміни суми балансового прибутку , середньорічної вартості основних фондів

та середньорічних залишків нормованих оборотних засобів . Проаналізувати

вплив кожного з цих факторів на показники рентабельності немає можливості

через відсутність балансового прибутку за 2000 рік .

ВИСНОВКИ

Поліграфічне підприємство “Зоря” є самостійним господарюючим

суб’єктом , яке являється юридичною особою і здійснює виробничу та

комерційну діяльність з метою забезпечення потреб населення та підприємств

на пакувальну продукцію .

Ще декілька років тому ВАТ “Зоря” належало до державних підприємств

, а зараз , в період переходу економіки України до ринку , воно змінило

форму власності , щоб не збанкрутіти . “Київська поліграфічна фабрика

“Зоря” є одним з ведучих підприємств України по виготовленню різноманітної

етикетної та пакувальної продукції.

Структура підприємства - цехова . Одним з найбільших цехів є

офсетний цех .

Аналіз показників фінансової стійкості підприємства показав , що

коефіцієнт маневрування є меншим від встановлених норм , тобто рівень

мобільності власних коштів є низьким . Коефіцієнт автономії та коефіцієнт

інвестування лежать в межах норм , що є позитивним .

Динаміка показників ліквідності говорить про зниження загальної

ліквідності , що свідчить про зростання низьколіквідних запасів у структурі

поточних активів .

Аналіз ділової активності підприємства показав , що темп росту

показника обортності коштів в розрахунках склав 57,7 %. Зросла тривалість

операційного циклу , що свідчить про погіршання використання оборотних

засобів .

Аналіз показників цеху глибокого друку показав , що як для

підприємства в цілому , так і по цеху характерне збільшення фактичного

обсягу ТП , спостерігається збільшення середньоспискової чисельності цеху

на 3 чол. , а також пов’язане з цим зростання фонду оплати праці на 5,3

тис. грн.

Аналіз використання трудових ресурсів та заробітної плати . Впродовж

двох років на підприємстві штат працівників скоротився приблизно на 10 % ,

але по цеху спостерягається збільшення чисельності у 2000 році на 3 чол. .

Аналіз якісного складу робочої сили підрозділу показав, що середній розряд

одного робітника - 4,5 , більшість робітників мають спеціальну освіту ,

середній вік робітника - 44 роки , а середній стаж - 18,3 . Тобто , не

завадило б підвищення рівня кваліфікації та прийняття на роботу робітників

молодшого віку .

Аналіз руху робочих кадрів показав , що у 2000 році коефіцієнт

плинності робочої сили підвищилася ( 1999 - 0,08 , 2000 - 0,38 ). У 1999

році коефіцієнт обороту по прийому дорівнював 0,31 , а у 2000 - 0,62 . А

коефіцієнт обороту по звільненню у 1999 році дорівнював 0,08 , у 2000 -

0,44. Тобто , коефіцієнт обороту по прийому випереджає коефіцієнт обороту

по звільненню . Загальний коефіцієнт обороту становив у 1999 - 0,39 , у

2000 - 1,06

При аналізі використання робочого часу по цеху проведено розрахунки

середньої кількості відпрацьованих днів одним працівником , середньої

кількості відпрацьованих люд. - годин одним працівником та тривалість

робочого дня . Дані розрахунків показують , що у 2000 році було більш

ефективно використано робочий час . Спостерігається зростання загальної

кількості відпрацьованих люд. - днів та люд. - годин , а також збільшення

середньої кількості відпрацьованих люд. - днів та люд. - годин .

Розрахунки показників продуктивності праці показують , що у 2000

році продуктивність праці , порівняно з 1999 роком , підвищилась .

Середньорічна продуктивність праці в тис. грн. зросла на 51 % ,

середньорічна продуктивність праці в натуральному виразі зросла на 13 % .

Той факт , що продуктивність праці в тис. грн. зросла більше ніж

продуктивність праці в натуральному виразі , можна пояснити як результат

підвищення цін . На 31 % збільшилась середньоденна та середньогодинна

продуктивність праці . Аналізуючи вплив факторів на середньорічну

продуктивність праці , можна сказати , що під впливом середньогодинної

продуктивності праці вона збільшилась на 11,34 тис. грн. , під впливом

тривалості робочого періоду - на 7,36 тис. грн. Загальний вплив факторів на

середньорічну продуктивність праці склав 18,7 тис. грн. , тобто позитивний.

На ВАТ “Зоря” застосовується погодинна оплата праці . Оплата

здійснюється на основі відпрацьоавного часу та годинної тарифної ставки ,

розмір якої залежить від розряду . Поквартально при умові балансового

прибутку виплачуються премії . З роками фонд оплати праці по підприємству

зменшується , що пов’язано зі скороченням чисельності працюючих . Зросла

сума на основну з/п, зменшилась сума на додаткову з/п. У 2000 році не

виплачувались інші заохочувальні виплати . Найбільшу питому вагу у

структурі фонду оплати праці займають виплати ПВП , а з них робітникам . По

цеху фонд оплати праці зріс на 5,3 тис. грн. у зв’язку зі збільшенням

чисельності працюючих цеху . А середньорічна з/п зменшилась. Аналіз впливу

факторів на ФОП показав , що збільшення чисельності працюючих цеху

викликало збільшення фонду, а зменшення середньорічної з/п викликало його

економію .

Рівень організаційно - технічного розвитку в значній мірі залежить

від структури і складу основних фондів . Найбільшу питому вагу у складі

основних фондів займають “Машини та обладнання” . На другому місці -

“Бубівлі та споруди” . За два роки у структурі основних фондів суттєвих

змін не відбулося . Розраховані коефіцієнти оновлення та вибуття основних

фондів . Коефіцієнт оновлення основних фондів у 2000 році , порівняно з

1999 роком , зріс з 0,16 % до 0,2 % . Коефіцієнт оновлення машин та

обладнання , навпаки , знизився з1,4 % до 0,23 % . Коефіцієнти вибуття у

2000 році підвищилися . Але негативним є те , що коефіцієнти вибуття

перевищують коефіцієнти оновлення , і тільки у 1999 році коефіцієнт

оновлення машин та обладнання був вищим за коефіцієнт вибуття . Були

розраховані показники озброєності праці по підприємству , які показали , що

у 2000 році показник фондоозброєності праці підвищився . Зростає проказник

технічної озброєності праці та енергоозброєності . Такі зміни свідчать про

назначне поліпшення рівня технічного розвитку підприємства . Частковий

вплив може мати зміна чисельності працюючих . Розраховано показник

фондовіддачі . Аналіз впливу факторів на фондовіддачу показав , що

позитивний вплив мали зміни коефіцієнту матеріаломісткості продукції та

зміни коефіцієнту змінності . Негативно вплинули зміни продуктивності

устаткування . Загальний вплив факторів склав 0,01тис. грн.

Аналіз випуску продукції . У 2000 році випуск непарафінованих та

парафінованих етикеток в натуральному та грошовому виразі збільшився .

Найбільшу питому вагу у структурі випуску продукції займає випуск

парафінованих етикеток . За допомогою методу середнього відсотку

проаналізовано випуск по асортименту . Оцінка міри впливу структурних

зрушень на обсяг ТП показала , що дані зміни мали вплив . Аналіз впливу

факторів на обсяг випуску продукції показав , що зміни чисельності

працюючих , зміна кількості відпрацьованих роб. днів та зміна виробітку

мали позитивний вплив на обсяги випуску продукції . Загальний вплив

факторів склав : 77295,2 грн.

Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції показав , що у

2000 році сума витрат зросла , порівняно з минулим роком , на 829 тис. грн.

Збільшення витрат відбулося за рахунок збільшеня цін на сировину та

матеріали . Зросли витрати на соціальнвїі заходи . Зменшились витрати на

оплату праці та на амортизацію . Найбільшу питому вагу у собівартості

продукції займають витрати на сировину , на другому місці - осн. та

допоміжні матеріали . Розраховані по підприємству затрати на одну гривню ТП

впродовж двох років не змінились , не змінився й прибуток , що стримує

підприємство на одну гривню ТП .

Аналіз прибутку та рентабельності показав , що у 2000 році

балансовий прибуток не тільки не зменшився , а й переріс у збитки . Такі

зміни відбулися , перш за все , в результаті скорочення прибутку від

реалізації . Розраховано чистий прбуток за 1999 рік. Наведено розрахунки

деяких показників рентабельності .

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України "Про підприємницьку діяльність"// Закони України, т 1.

2. Закон України "Про підприємства в Україні"// Закони України: Київ, 1996,

т 1, С.310-332.

3. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"// Закони України:

Київ, 1997, т 7, С.462-489.

4. Грачова Р. Аналіз фінансового стану// Галицькі контракти- 1999- №4- С.56-

66.

5. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого

підприємства// Дебет-Кредит- 2000- №34- С. 18-27.

6. Калина А. В., Конєва М.І., Ященко В. О. Сучасний економічний аналіз і

прогнозування: Навч.-метод. посібник.- К.: МАУП, 1997-272с.

7. Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві.-

Львів: Світ, 1998-206с.

8. Никольская З.В. Технико-зкономический анализ хозяйственной деятельности

полиграфических предприятий: Учебник- М.: Мир книги, 1995.

9. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий-

Минск: Вьіш. школа, 1999-686с.

Страницы: 1, 2, 3


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.