бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Полиграфия

на облікову одиницю .

Таблиця 2:

Основні економічні показники цеху глибокого друку за 1999-2000 роки .

|Назва показника |1999 |2000 |

| |план|факт|% |план|факт|% |

|1. Товарна продукція в цінах на 1.01 (тис. |1904|709,|37,3|2047|1019|49,8|

|грн.) |,4 |9 | |,2 |,1 | |

|2. Товарна продукція в діючих цінах ( тис. |1562|569,|36,4|2012|1061|52,7|

|грн.) |,4 |3 | |,4 |,1 | |

|3. Товарна продукція в натуральному виразі |286,|103,|36,2|342 |145 |42,4|

|(т.) |8 |8 | | | | |

|4. Сума реалізації (тис. грн.) |1437,3 |1260,3 |

|5. Собівартість реалізованої продукції |1218,94 |1180,34 |

|6. Фонд оплати праці |35,2 т. грн. |40,5 т. грн. |

|7. Середньоспискова чисельність |13чол. |16 ЧОЛ. |

Як для підприємства в цілому , так і по цеху глибокого друку

характерно збільшення фактичного обсягу товарної продукції в цінах на 1.01

на 143,5 % , в діючих цінах на 186,4% , в натуральному виразі на 139,7% .

Спостерігається збільшення середньоспискової чисельності цеху у 2000 році

на 3 чол. , а також пов'язане з цим зростання фонду оплати праці на 5,3 т.

грн.

Аналіз використання трудових ресурсів та заробітної плати .

Спочатку проаналізуємо чисельність , структуру та динаміку трудових

ресурсів по підприємству в цілому .

Таблиця 3: Структура та динаміка чисельності підприємства (1999-2000

р.)

|Категорії працюючих |1999 |2000 |Темп |

| | | |росту,|

| | | |% |

|1. Середньоспискова чисельність штатних |364 |329 |90,4 |

|працівників спискового складу | | | |

|в т. ч. : працівники основної діяльності |353 |320 |90,7 |

|з них: робітники |268 |239 |89,2 |

|2. Непромисловий персонал |10 |9 |90 |

|3. Середньоспискова чисельність жінок в |204 |193 |94,6 |

|еквіваленті повної зайнчтості | | | |

|4. Середньоспискова чисельність штатних |371 |334 |90,1 |

|працівників на останній день місяця | | | |

Впродовж двох років на підприємстві відбулося скорочення штату

працівників приблизно на 10% . Так чисельність ПВП скоротилася у 2000 році

на 33 чол. , з них : робітників - на 29 чол. та непромисловий персонал - на

1 чол. . Зменшення відбулося за рахунок виробничих цехів та дільниць .

Дуже незначну частку в чисельності працюючих займає

непромисловий персонал , а найбільшу питому вагу в чисельності займають

робітники . Так у 1999 році чисельність робітників складала 268 чол. , а в

2000 році - 239 , що складає приблизно 70-75% середньоспискової

чисельності. За статтю найбільшу питому вагу займають жінки , приблизно 60%

.

У цеху глибокого друку у 1999 році було зафіксовано чисельність , яка

складала 13 чоловік , а у 2000 році - 16 чоловік . Впродовж року

чисельність цеху зросла на 3 чоловіки . Розглянемо якісний склад робочої

сили підрозділу підприємства на базі якого визначємо середній

розряд одного робітника , середній вік одного робітника та середній

стаж одного працюючого .

Таблиця 4: Аналіз якісного складу робочої сили підрозділу за 1999 рік .

|За кваліфікацією |За рівнем освіти |За віком |За стажем роботи |

|№ |Кіл-ть |Освіта |Кіл-ть |Вік, |Кіл-ть |Стаж |Кіл-ть |

|розряду |чол. | |чол. |років |чол. |.років |чол. |

|без |1 |Середня |3 |25-31 |1 |1-7 |4 |

|рОЗр. | | | | | | | |

|2 |1 |Спеці |7 |32-38 |3 |8-14 |2 |

| | |альн | | | | | |

|3 |1 |Вища |4 |39-45 |4 |15-21 |4 |

|4 |2 | | |46-52 |4 |22-28 |3 |

|5 |4 | | |53-59 |2 |29-35 |1 |

|6 |5 | | |60 і |0 |>3б |1 |

| | | | |більш | | | |

Середній розряд одного робітника : ( 2*1+3*1+4*2+5*4+6*5 ) / 14 = 4,5

Середній розряд одного робітника є досить високим , але не завадило б

й підвищення рівня кваліфікації робітників . Більшість робітників мають

спеціальну освіту , четверо здобули вищу освіту і троє мають середню

освіту.

Середній вік робітника : ( 28*1+35*3+43*4+49*4+57*2 ) / 14 = 44

Отже , середній вік робітників дорівнює 44 роки .

Середній стаж роботи одного робітника :

( 4*4+11*2+18*4+25*3+32*1+39*1 ) / 14 = 18,3

Таблиця 5: Рух робочих кадрів по цеху глибокого друку (1999-2000 р.).

| |1999 |2000 |

|1. Прийнято : всього |4 |10 |

|на постійну роботу |3 |10 |

|на тимчасову роботу |1 |— |

|2. Звільнено : всього |1 |7 |

|за власним бажанням |1 |6 |

|по інвалідності |--- |1 |

Маючи ці дані (табл. 5 ) ми можемо розрахувати деякі коефіцієнти, що

аналізують рух робочої сили по цеху глибокого друку . До таких коефіцієнтів

відносять : коефіцієнт обороту по прийому дорівнює відношенню кількості

всіх прийнятих на роботу робітників до середньоспискової їх чисельності ,

коефіцієнт обороту по звільненню

дорівнює відношенню всіх звільнених робітників до середньоспискової їх

чисельності, коефіцієнт плинності робочої сили дорівнює відношенню числа

робітників звільнених за власним бажанням та в зв'язку з порушеннями

дисципліни до середньоспискової їх чисельності.

Таблиця б:

|Назва коефіцієнту |1997 |1998 |

|1. Коефіцієнт обороту по прийому |0,31 |0,62 |

|2. Коефіцієнт обороту по звільненню |0,08 |0,44 |

|3. Загальний коефіцієнт обороту |0,39 |1,06 |

|4. Коефіцієнт плинності робочої сили|0,08 |0,38 |

З таблиці б видно , що по підрозділу коефіцієнт обороту по прийому

випереджує коефіцієнт обороту по звільненню . Можна зробити висновок , що у

2000 році, порівняно з 1999 роком , плинність кадрів підвищилася .

Таблиця 7: Аналіз використання робочого часу в цеху (1999-2000 рр.).

|Назва показника |1999 |2000 |Відхилення |

|1. Чисельність працівників |13 |16 |+3 |

|2. Загальна кількість люд.-днів |1690 |2400 |+710 |

|відпрацьованих персоналом | | | |

|3. Загальна кількість люд.-годин |13520 |19200 |+5680 |

|відпрацьованих персоналом | | | |

|4. Середня кількість відпрацьованих |130 |150 |+20 |

|днів одним працюючим ( п.2 : п.1 ) | | | |

|5. Середня кількість відпрацьованих |1040 |1200 |+160 |

|люд.-год. одним працюючим (п.3 : п.1)| | | |

|6. Тривалість робочого дня ( п.5 : |8 |8 | |

|п.4 ) | | | |

На основі даних про загальну кількість відпрацьованих люд.-днів та

люд.-годин було розраховано середню кількість днів та годин відпрацьованих

одним робітником . Дані розрахунків показують , що в 2000 році було більш

ефективно використано робочий час . Спостерігається зростання загальної

кількості відпрацьованих людино-днів та людино-годин , а також збільшення

середньої кількості відпрацьованих днів та годин одним працівником .

На основі даних про випуск продукції , кількість відпрацьованих

людино- днів та людино-годин , чисельність працюючих можемо розрахувати

показники продуктивності праці.

Таблиця 8: Показники продуктивності праці по цеху за 1999-2000 роки .

|Показник |1999 |2000 |% |

|1. Середньорічна продуктивність праці одного|36,5 |55,26 |151,4 |

|працюючого (тис. грн.) | | | |

|2. Середньорічна продуктивність праці одного|6,65 |7,55 |113,53 |

|працюючого (тонн.) | | | |

|3. Середньоденна продуктивність праці, грн. |280,71 |368,42 |131,25 |

|4. Середньогодинна продуктивність праці, |35,09 |46,05 |131,24 |

|грн. | | | |

Дані розрахунки показують , що у 2000 році продуктивність праці ,

порівняно з 1999 роком , підвищилася . Так в 1,5 рази збільшилася

середньорічна продуктивність праці працюючого обчислена в тис. грн. , або

на 18,76 тис. грн. . На 13% зросла середньорічна продуктивність праці

обчислена в натуральному виразі , або на 0,9 тонн. Той факт , що

продуктивність праці в грошовому виразі зросла більше ніж продуктивність

праці в натуральному виразі, можна пояснити як результат підвищення цін. На

31% збільшилась середньоденна та середньогодинна продуктивність праці.

Середньорічну продуктивність праці одного працюючого можна

Представити у вигляды формули : Впрац= Троб. д. * Троб. періоду *

Вгодинна

Таблиця 9:

|Рік |Тривалість |Тривалість |Середньогодинна|Середньорічна |

| |робочого |вобочого | |продуктивність |

| |ДНЯ , ГОД. |пеоіоду |продуктивність | |

|1997 |8 |130 днів |0,0351 т. грн. |36,5 т. грн |

|1998 |8 |150 днів |0,0460 т. грн |55,2 т. грн. |

Маючи ці дані , можемо проаналізувати вплив факторів на

середньорічну продуктивність праці одного працюючого .

1. 8*130*0,0351 =36,5 т.грн.

2. 8*130*0,0460 = 47,84 т. грн.

3. 8*150*0,0460 = 55,2 т. грн.

4. 8*150*0,0460 = 55,2 т. грн.

Тепер можна зробити висновок , що середньорічна продуктивність праці

одного працюючого збільшилась під впливом середньогодинної продуктивності

праці на 11,34 т. гри. (47,84 - 36,5 ) , а також під впливом тривалості

робочого періоду на 7,36 т. грн. Загальний вплив факторів на середньорічну

продуктивність праці складає : 11,34 + 7,36 = 18,7 т. грн. , тобто

позитивний .

Тепер проаналізуємо заробітну плату .

На ВАТ "Київська поліграфічна фабрика "Зоря" застосовується погодинна

форма оплати праці . Оплата погодинників здійснюється на основі

відпрацьованого часу та годинної тарифної ставки , розмір якої залежить від

розряду .

Таблиця 10: Тарифні ставки погодинників .

|Розряд |І |II |III |IV |V |VI |

|Тарифна ставка, коп |77,2 |84,4 |93,0 |104,4 |118,7 |138,7 |

Преміювання робітників здійснюється поквартальне при умові

балансового прибутку . Премія нараховується за :

1. Суміщення професій .

2. Розширення зони обслуговування або збільшення об'єму робіт .

3. Роботу у тяжких та шкідливих умовах .

4. Виконання обов'язків тимчасово непрацездатного робітника .

5. Роботу в нічну та вечірню зміну .

6. Період освоєння нових норм трудових затрат .

7. Високу професійну майстерність .

8. Класність .

9. Керівництво бригадою .

Розмір премії нараховується за умови виконання основного , додаткового та

індивідуального показників преміювання . Основний показник -балансовий

прибуток підприємства , додатковий - виконання норм виробітку та якість

виконуваних робіт , індивідуальний - коефіцієнт

трудової участі . При виконанні основного показника нараховується 50%

встановленої суми преміювання , при виконанні додаткового показника -20%

від суми преміювання , при виконанні індивідуального показника -30%.

Премія у розмірі 50% не нараховується за випуск бракованої продукції,

при поверненні бракованої продукції замовником , рекламацію від замовника ,

перевитрати сировини .

Таблиця 11: Склад фонду оплати праці по підприємству за 1999-2000 роки .

|Показник |Фактично нараховано |Структура фонду , % |

| |1999 |2000 |1999 |2000 |

|1. Загальна сума фонду оплати |987,87 |739,39 |100 |100 |

|праці ( тис. грн. ) | | | | |

|з них : ГЇВП |963,46 |720,82 |97,53 |97,49 |

|в т. ч. : робітники |663,94 |483,48 |67,21 |65,39 |

|керівники |150,16 |126,65 |15,20 |17,13 |

|спеціалісти |144,36 |106,16 |14,61 |14,36 |

|службовці |5,01 |4,84 |0,51 |0,65 |

|Непромисловий персонал |24,41 |18,57 |2,47 |2,51 |

|жінки |514,69 |368,17 |52,10 |49,79 |

|Основна заробітна плата |436,13 |626,23 | | |

|Додаткова заробітна плата |269,99 |113,16 | | |

|Інші заохочувальні виплати |281,79 | | | |

| | | | | |

|Основна з/п непром. персоналу | |15,89 | | |

| | | | | |

|Нарахування на відпустки | |56,32 | | |

| | | | | |

|Дивіденти | |76,1 | | |

| | | | | |

|Середньорічна заробітна плата |2,71т. грн|2,23 |82,29 % |

|Середньомісячна заробітна |226,16 |187,28 |82,29 % |

|плата |грн. | | |

Як бачимо з таблиці 11 фонд оплати праці по підприємству з роками

зменшується . Так у 2000 році , порівняно з 1999 роком , фонд оплати праці

скоротився на 248,48 тис. грн. Зросла сума на основну заробітну плату на

190,1 тис. грн. , зменшилась сума на додаткову з/п на 156,83 тис. грн. .

Майже на 12 % знизилась середня заробітна плата одного працюючого , або на

38,88 грн. в місяць .

Таблиця 12: Фонд оплати праці та середня заробітна плата по цеху

глибокого друку за 1999-2000 роки .

|Показник |1999 |2000 |% |

|1. Фонд оплати праці, тис. грн. |35,2 |40,5 |115,06 |

|2. Чисельність персоналу |13 |16 |123,08 |

|3. Середньорічна заробітна плата, тис. | 2,48 |2,53 |102,07 |

|грн. | | | |

|4. Середньомісячна заробітна плата / |206,67 |210,94 |102,07 |

Як видно з таблиці 12, у 2000 році , порівняно з 1999 роком , на 15%

зріс фонд оплати праці або на 5,3 тис. грн.. зросла , в зв'язку зі

збільшенням коштів на оплату праці , середньомісячна заробітна плата одного

працюючого на 2,07% або на 4,27грн.

Прослідкуємо методом ланцюгових підстановок вплив факторів на фонд

оплати праці. На фонд оплати праці впливають такі фактори , як зміна

чисельності працюючих та зміна середньої заробітної плати одного працюючого

.

Lр=(Рі-Ро)*Lср.о

АГ-,3 = Рі * ( Lср.і - Lср.о)

де Lр (Lз) - економія або перевитрати фонду оплати праці у зв'язку зі

зміною чисельності працюючих (заробітної плати одного працюючого).

Lср.і , Ьср.о - середньорічна з/п в звітному та базовому роках , грн.

Рі , Ро - середньоспискова чисельність в звітному та базовому роках .

Вплив факторів на фонд оплати праці у 2000 році , порівняно з 1999

роком .

Lр = ( 16 - 13 ) * 2,48 т.грн. = 7,44 тис. грн. , тобто збільшення

чисельності працюючих викликало перевитрати фонду оплати праці на 7,44 тис.

грн.

Lз = ( 2,53 - 2,48 ) * 16 = 0,8 тис. грн. , тобто збільшення

середньорічної заробітної плати викликали перевитрати ФОП на 0,8 т. грн.

Загальний вплив факторів на ФОП складає : (7,44 + 0,8) = 8,24 т. грн.

Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва та використання

основних фондів.

Рівень технічного розвитку підприємства в значній мірі залежить від

складу і структури виробничих основних фондів промислового призначення,

оскільки окремі групи основних фондів приймають різну участь у процесі

виробництва.

Таблиця 13: Склад основних фондів підприємства, їх структура (1999-2000 р.)

|ПОКАЗНИК |1999 |2000 |

| |2: |Структ|I: |Структ|

| | |ура | |ура |

|Основні фонди основного виду діяльності ( тис. |16554 |100% |16367 |100% |

|грн.) | | | | |

|1. Будівлі,споруди,передавальні пристрої |7094 |42,85 |7094 |43,34 |

|• будівлі |6543 |39,52 |6543 |39,98 |

|• споруди |456 |2,75 |456 |2,79 |

|• передавальні пристрої |95 |0,57 |95 |0,58 |

|2. Транспортні засоби, меблі, інструменти та |235 |1,42 |185 |1,13 |

|прибори | | | | |

|• транспортні засоби |187 |1,13 |139 |0,85 |

|• прилади та інструменти |45 |0,27 |43 |0,26 |

|• інформаційні системи та ЕОМ |3 |0,018 |3 |0,018 |

|3. Інші 03 |9225 |55,73 |9088 |55,53 |

|• машини та обладнання |9225 |55,73 |9088 |55,53 |

Як видно з таблиці 13 найбільшу питому вагу у складі основних фондів

займають "Машини та обладнання" підприємства , які у 1999 році становили

55,73% від загальної суми основних фондів , а у 2000 році зменшились і

займали 55,53% від загальної суми . Велику питому вагу займають "Будівлі та

споруди" - 42,85% у 1997 році та 43,34% у 2000 році.

Але можна сказати , що на протязі двох років , які аналізувалися ,

ніяких суттєвих змін в структурі основних фондів підприємства не відбулося.

Далі доцільно проаналізувати ступінь технічного переозброєння , який

характеризують коефіцієнт оновлення та вибуття основних фондів , як в

цілому , так і їх активної частини - машин та обладнання .

Таблиця 14: Наявність та рух основних засобів по підприємству за 1999 та

2000 роки.

|Найменування |Залишок на |Надійшло за |Вибуло за |Залишок на |

| |початок року|рік |рік |кінець року |

| |1999 |2000 |1999 |2000 |1999 |2000 |1999 |2000 |

|1. Основні засоби |16735|16603|3,6 |5,9 |135,4|192,4|16603|16417|

| |,6 |,8 | | | | |,8 |,3 |

|2. Знос основних |9618,|9991,|671,3|402,6|298,5| |9991,|10393|

|засобів |4 |2 | | | | |2 |,8 |

| | | | | | | | | |

|3. Основні фонди |16678|16554|26 |33 |150 |220 |16554|16367|

|основного виду | | | | | | | | |

|4. Машини та обладнання|9157 |9225 |126 |21 |58 |158 |9225 |9088 |

Коефіцієнт оновлення - відношення вартості фондів , що надійшли , до

вартості фондів на кінець року .

Коефіцієнт оновлення основних фондів основного виду діяльності:

Кощ-97) = 26 / 16554 = 0,16 %

Кон(-98)=33/16367=0,2%

Коефіцієнт оновлення машин та обладнання :

Кощ'97)= 126/9225= 1,4%

Кощ-98)= 21/9088 =0,23%

Коефіцієнт вибуття - відношення вартості фондів вибувших за рік до їх

вартості на початок року .

Коефіцієнт вибуття основних фондів основного виду діяльності:

КвиБ(-97) = 150 / 16678 = 0,9 %

КвиБС98) = 220 / 16554 = 1,33 %

Коефіцієнт вибуття машин та обладнання :

КвиБ(-97) = 58 / 9157 = 0,63 %

Квищ-98) = 158 / 9225 =1,71 %

На основі даних розрахунків можна зробити висновки , що коефіцієнти є

незначними . Коефіцієнт оновлення основних фондів основного виду діяльності

на протязі двох років мав тенденцію до незначних змін . Так у 2000 році ,

порівняно з 1999 роком , він підвищився з 0,16 % до 0,2 % . Коефіцієнт

оновлення машин та обладнання , навпаки , знизився у 2000 році зі ,4 % до

0,23 % .

Коефіцієнти вибуття основних фондів основного виду діяльності та машин

та обладнання у 2000 році підвищилися , відповідно, з 0,9% до 1,33 % та з

0,63 % до 1,71 % . Негативним є те , що коефіцієнти вибуття перевищують

коефіцієнти оновлення і тільки у 1999 році коефіцієнт оновлення машин та

обладнання є більшим за коефіцієнт вибуття .

Розглянемо показники озброєності праці до яких відносять

фондоозброєність праці одного працюючого , фондоозброєність праці одного

робітника , технічну озброєність та енергоозброєність праці.

Таблиця 15: Показники озброєності праці по підприємству (1999-2000 р. )

|Назва показника |1999 |2000 |

|1. Чисельність ПВП в т. ч : |353 268 |320 239 |

Страницы: 1, 2, 3


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.