бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Оцінка фінансового стану підприємства

Оцінка фінансового стану підприємства

1.3 Інформаційно – правове забезпечення аналізу власних

фінансових ресурсів підприємства

Для регулювання фінансової діяльності підприємства існує багато

нормативних актів.

Одним із важливих законів є Закон України “Про власність” від 7

лютого 1991 р. №697-XII. Метою цього закону є забезпечення вільного

економічного самовизначення громадян, використання природних, економічних,

науково-технічних та культурних потенціалів республіки для підвищення рівня

життя народу.

Наступним нормативним актом є Закон України “Про підприємництво” від

7 лютого 1991р. №698-XII, який визначає загально правові, економічні та

соціальні засади здійснення підприємницької діяльності громадянами та

юридичними особами на території України, встановлює гарантії свободи

підприємництва та його державної підтримки. Згідно із статею 5, одним із

принципів підприємницької діяльності є залучення і використання матеріально-

технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів,

використання яких не заборонено або не обмежено законодавством

Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991р. №887-

XII, виділяє види і організаційні форми підприємств, правила їх створення,

реєстрації, реорганізації і ліквідації, організаційний механізм здійснення

ними підприємницької діяльності в умовах переходу до ринкової економіки.

Підприємство користується банківським кредитом на комерційній договірній

основі. Підприємство може надавати банку на договірній основі право

використовувати свої вільні кошти і встановлювати проценти за їх

використання. Розрахунки підприємств за своїми зобов’язаннями проводяться у

безготівковому та готівковому порядку через установи банків, відповідно до

правил здійснення розрахункових та касових операцій, затверджених НБУ.

З 1 січня 1995 року основним виглядом прямого податку на юридичних

осіб в Україні став податок на прибуток, що був введений Законом України

від 28 грудня 1994 року “Про оподаткування прибутку підприємств” (після

чисельних змін і доповнень з 1.07.97 цей закон діє у редакції Закона

України від 22.05.97 року). Стаття 3 Закону України “ Про оподаткування

прибутку підприємств” присвячена характеристиці об’єкту оподаткування і

порядку обчислення оподатковуваного прибутку. Це дуже важливий закон.

Оскільки основним джерелом формування власних фінансових ресурсів

підприємства є прибуток.

Об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення

суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат

платника податку та на суму амортизаційних відрахувань.

Ставка податку на прибуток підприємств закріплена у статті 10 Закону

України “Про оподаткування прибутку підприємств” - прибуток платників

податку оподатковується за ставкою 30% до об’єкта оподаткування.

Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 року

№168/97-ВР визначає платників податку на додану вартість, об(єкти, базу та

ставки оподаткування, перелік неоподаткрвуваних та звільнених від

оподаткування операцій, особливості оподаткування експортних та імпортних

операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та

внесення податку до бюджету.

Згідно із статтею 2 об(єктом оподаткування є операції платників

податку з продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України.

Згідно із статтею 4 база оподаткування операцій з продажу товарів (робіт,

послуг) визначається виходячи з їх договірної вартості, визначеної за

вільними або регульованими цінами з урахуванням акцизного збору, ввізного

мита, інших податків та зборів, за винятком податків на додану вартість, що

включаються до ціни товарів (робіт, послуг) згідно із Законом України з

питань оподаткування.Об(єкти оподаткування оподатковуються за ставкою 20%.

Згідно із статтею 7 продаж товарів здійснюється за договірними

(контрактними) цінами з додатковим нарахуванням податку на додану вартість.

В залежності від правового статусу підприємства визначається

мінімальний розмір статутного капіталу і порядок його формування. Розмір

статутного капіталу оговорюється в засновницьких документах підприємства і

вноситься в реєстраційну карту при здійсненні державної реєстрації

підприємства. Мінімальний розмір статутного фонду регламентується діючим

законодавством тільки для господарських товариств і деяких специфічних

видів діяльності, як правило, пов’язаної з фінансовими операціями. Для

підприємств всіх інших організаційно-правових форм господарювання його

величина визначається засновником і залежить перш за все від виду і маштабу

діяльності. Законодавчі акти, що регулюють мінімальний розмір статутного

фонду – це Закон України “Про внесення змін і доповнень в Закон України

“Про господарські товариства” від 16 грудня 1993р. №3709; Положення “Про

інвестиційні фонди і інвестиційні компанії”, затверджене Указом Президента

України від 19 лютого 1994р. №55/94; Декрет Кабінету Міністрів України

“Про довірчі товариства” від 17 березня 1993 №23-93.

Порядок і джерела формування статутних фондів залежать від типу

підприємства і форми власності, на базі якої воно функціонує. В Україні

права підприємств різних тинів і форм власності закріплені у чинному

законодавстві, зокрема в законах України «Про власність», «Про підприємство

в Україні», «Про господарські товариства».

.З 1 січня 1995 р. в Україні скасовано порядок, що передбачав

вилучення державою частини амортизаційних коштів державних підприємств до

державного бюджету для створення централізованих фондів капіталовкладень,

тобто вся сума амортизаційних відрахувань перебуває у розпорядженні

підприємств для витрат за цільовим призначенням. Але не виключено, що,

враховуючи інвестиційну ситуацію в країні, такий порядок може бути

запроваджено знову.

Таким чином, беручи до уваги, що нормативні акти постійно змінюються

та доповнюються, керівництву підприємства потрібно постійно цікавитися

змінами у законодавстві.


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.