бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ: Сутність трактувань М. Кейнса „ефективний попит”, „психологічний з-н”. Шпоргалки по госэкзамену.

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ: Сутність трактувань М. Кейнса „ефективний попит”, „психологічний з-н”. Шпоргалки по госэкзамену.

5. Економічні доктрини античних філософів. Проект ідеальної держави в

працях. Концепція Арістотеля. Їхні ідеї лягли в основу всієї ек. науки.

Початок ек. поглядів від. до раннього рабовласницького суспільства ( 10-4

у до н. э) Платон багато написав у виді діалогів Сократа, основне

-\"Держава\" і \"Закони\". Запропонував концепцію ідеальної держ. Вважав, що

держ., кот. складається з багатих і бідних - це, по суті 2 держ.: держ.

багатих і держ. бідних. Нерівність випливає із самої природи людей тому

воно непереборно: принцип побудови держ. - розподіл праці. Але кожний

повинний одержувати по здібностях. Поділяє населення на: філософів кот.

упр держ.; воїнів і тих, хто займається с/г діяльністю. Філософи і воїни

не повинні мати власності, а раби - знаряддя, що говорять. Аристотель -

найвидатніший мислитель античності, учень Платона. Так само, як Платон,

створив проект найкращого держ. (Арістотель ств., що держ. винекла на

основі розвтику сім\'ї. Державна влада зароджується від влади батька в

сім\'ї, переростає до влади вождя, старійшини і завершається владою князя,

царя.). Основа її - середній клас. Землеволодіння - держ.+частка осн.

виробництва - рабська праця (рабство - природне явище, а рабам бути рабами

по природі своєї не тільки справедливо, але і корисно). Увів слово

\"економіка\": мистецтво одержання благ необхідних для життя і для гос.

Розмежував багатство для споживання і багатство для нагромадження. Дав

аналіз розвитку торгівлі і грошей.

2 Економічні доктрини у світі поглядів Августина блаженного і Хоми

Аквінського. В 1 в. н.е. в умовах глибокого ек., політ. і моральної кризи

виникло християнство. Воно засуджувало розподіл на багатих і бідних, соц.

нерівність, лихварство, пропонувало поділяти блага по праці. У 4 в. -

Августин Блаженний придумав формулу: \"хто не працює, той не належний їсти\"

- разом з іншими християнськими постулатами її потім привласнили

більшовики, не посилаючись на джерело, оскільки вели боротьбу і

християнством теж. Хома А. канонізований уже через 50 років після смерті,

теолог. Виступав за централізацію влади ( стверджував, що держ. походить

від Бога) і визнавав соц. ієрархію (\"Одні повинні обр. землю, інші

будувати будинку, а частина, будучи вільна від турбот, повинна присвятити

себе духовній праці\"). Визнавав необхідність приватної власності. Обмін

(торгівля) повинний відбуватися без обману і заради загальної користі.

Ціна справедлива, коли враховує у вкладеної праці. З іншого боку,

перевищення ціни справедливо якщо враховує можливий збиток продавця від

продажу. Засуджував лихварство.

3. Меркантиліська система ек. Концепція нагромадження капіталу. Українська

соц.-ек. Думка ст.У Зап. Евр. зародився в 15 в., наиб. распр. у 17.

Распад. феод., зарожд. капіталістичних відносин., розвиток кап. типу

виробництва, прискорене виникнення світових ринків після великих геогр.

відкриттів, потреба у великих партіях товарів обумовила превр. майстерень

у мануфактури. Торг. капітал став осн. формою кап. Величезні

капіталовкладення зосередилися в купців і монополістів. Меркант. виник на

основі узагальнення досвіду первісного нагромадження як перша спроба

пояснити суть і прискорити цей процес. Відбивав інтереси зарожд буржуазії.

Меркантилісти були не проф. учені, а практики: служ. торг. компаній,

купці, вирішували практ. питання, кот. і виносили в заголовки своїх

трактатів. У центрі народження \"грошей із грошей\", хрематистика, відкида

раніш як аморальна. Ідеологія: 1) багатство - тільки те, що може бути

реалізоване в грошах; 2) виробництво треба заохочувати тому, що воно

створює багатство, а не тому, що потрібно суспільству держави, як вважали

до того 3) безпосереднім джерелом багатства є сфера обігу 4) вона ж є

джерело прибутку, тому що товар перепродується дорожче, ніж купується,

5)найкраща сфера обігу - зовнішня торгівля, 6) баланс

зовнішньоторговельної сфери повинний бути активним, тобто більше прод. ніж

купувати. Є 2-ва етапи разв меркант.: 1)монетарний, ранній

2)мануфактурний, розвитий. Ранній: 1)залучити якнайбільше грошей через

границю, зберегти гроші у своїй країні. Заборонявся вивіз драг. мет. за

кордон, іноземних купців змушували на весь виторг закуповувати місцеві

товари, високе мито на імпорт. Пізній: протекціонізм експорту нац.

продукту, мореплаванню, пошл. на вивіз сировини, зняті огр. на вивіз

грошей. Ідеї меркантилізму в Україні проявились лише в 17-18 ст., до того

для них не існувало умов, оскільки тоді панувло натуральне господарство, а

торгівля була локальною і обмеженою. Ек. політика Б.Хмельницького є

реальним прикладом для свідчення елементів меркантилізму, тому що вона

базувалась на застосуванні принципів активного втручання жерж. влади в

господарське життя, заохочення вивезення товарів і обмеження вивезення

коштовностей, установлення захисного мита, пільг місцевим підприємцям і

купцям. Висвітлювали меркантилізм Ф. Прокопович та Г. Грабянка, С.

Величко.

6. Проекти ек. Реформ переходу до соціалізму в ученіях соціалістів

утопістів (Сен-Сімон, Фур\'є, Оуен)  Ідеал держави - обрисував ще

Платон.  У Європі в 16 - 18 ст. швидко йшло розшарування

суспільства, погляди були далекі від гуманності, хотілося

справедливості. Утопії базуються не на пізнанні економічної дійсності, а

на умоглядних моделях. Анрі Клод де Ребруа Сен-сімон(1760-1825).

Теоретичні підходи Сімома до аналізу суспільства базувалися на

історичному методі. За Сен-Сімоном, суспільство, цілісна система

політики, економіки і знання, у своєму історичному розвитку проходить три

формації: рабовласницьку, феодальну індустріальну. Капітал, власність

підприємця є основою функціонування індустріальної системи Сен-Симона. На

його думку, капітал має таке саме право на винагороду як і праця.

Прибуток визначається як сукупний дохід, що розподіляється відповідно до

праці і вкладеного капіталу. Підприємець, за Сімоном, не тільки власник, а

й керівник промислового підприємства. Сімон вимагав скасування інституту

власності.Соціальна гармонія буде в суспільстві, основана на равності і

справедливості. Эк. погляди Фур\'є 1772- 1837, купець, вважав, що

капіталізм треба реформ. Він пропонує схему, що на його погляд, досить

точно відображає ек. розвиток людства. Увесь попередній хід історії

льдського суспільства поділяє на чотири стадії розвитку: дикість,

патріархат, варварство і цивілізацію. Приваблива праця-основа системи

Фур\'є. Ек. погляди Роберта Оуэна (1771 - 1858) Анг. Пройшов шлях від

хлопчика на побегушках у магазині до фабриканта і керівника правління

великої компанії. Основа прогр.: створення соц. середовища, сприятливого

для розвитку людини і його праці на основі просвітництва і

законодавства. Формувати середовище повинна держава. Прибуток - результат

несправ. обміну. Причина криз - не надвиробництво, а недоспоживання, тому

що робітник не має засобів спожити еквівалент власної праці. Нова пром.

система може існувати без капіталістів. Створював фабричне

законодавство, але від свого авторства. Створив план ліквідації

безробіття. Вважав, що може створити нову досконалу організацію

виробництва і розподілу, яка б не зазнавала криз.

13. Кенсіанство передумови винекнення. Основні економічні погляди

представників кенсіанської теорії. Дійсність спростувала ілюзії про

здатність ринкового механізму автоматично забезпечити рівновагу. До

початку 20-го ст. монополії остаточно знищили конкуренцію як

регулятор. Стали неможливими вільний рівчак капіталів, вирівнювання

витрат, цін і норми прибутку. Криза початку 30-х охопив Європу і

США. Президент США Франклін Рузвельт врятував ситуацію всупереч

рекомендаціям економістів. Вони хотіли, щоб з громадян вичавлювалося

останнє. Він розумно думав, що виробництво підніметься, коли до громадян

повернеться купівельна спроможність. Платоспроможність

створить попит. Тому він придумав державні роботи, щоб зайняти на них

безробітних, і жорстоко обмежив банкірів. Для цього практичного успіху

талановитий англієць Джон Кейнс - молодший (син відомого

економіста) підвів під нього теор. платформу “кейнсіанство”. В

основі: неможливість саморегулювання капіталістичної економіки на

макрорівні. Кейнс розглядає макрорівень: національну економіку

цілком: споживання, нагромадження, зайнятість, нац.

доход, причинно-наслідкові зв\'язки. Зокрема, показав, що механізм

автоматичного вирівнювання попиту та пропозиції - утопія: а) при

монополістичному капіталізмі ціни не знижуються навіть при зниженні

зарплати і спаді виробництва; б) Є межа зниження норми відсотка, що

стимулює інвестиції, нижче якого ек. суб\'єкти не будуть вкладати, а

затримають нагромадження у виді ліквідних засобів страховки від

несподіванок; в) Зарплату взагалі не удасться знижувати: профспілки не

дадуть. У США ще в 30-і роки в Гарварді. Неокейн. циклічність розг. як

властиву будь-які динамічній системі. До мультиплікатора додали

акселлератор: у скільки разів треба збільшити інвестиції заради конкретних

темпів росту нац. доходу. Інвестиції поділяють на автономні і похідні.

Похідні - відповідальні за ріст попиту в результаті росту нац. доходу.

Автономні зв\'язані з незалежними процесами начебто технічного прогресу,

росту населення. Після війни Хансен докладно розглянув динаміку

мультипликационно-акселлераторного процесу. Кінець росту і початок падіння

можуть бути обумовлені: вичерпанням автономних инв.; зниженням очікуваної

норми прибутку. Початок нового росту обумовлене тим, що споживання

автоматично знижується менше, ніж доход у цілому. Через це скоротяться

запаси, а для їхнього відновлення треба буде збільшити інвестиції.

Макроэк. рівновага ринку товарів, грошей, облігацій і раб. сили

називається моделлю Хикса - Хансена. Усі ці моделі мають величезне

значення, тому що показують, як, одержуючи імпульси зовні, ринкова

эк. може пересуватися від однієї рівноваги до іншого. Розмах коливань

циклу не тільки можна обмежити, але і скоротити спад у часі і продовжити

ріст зусиллями держави

10. Сутність трактувань М.Кейнса “ефективний попит”, “психологічний

закон”. Кейнс розг. дохід, що є в розпорядженні суспільства, як

першочерговий фактор, що визначає структуру споживчих витрат. Кожен

додатковий долар доходу хоча і збільшує споживання, але менше, ніж на

долар. От цю частину, що з нього йде на споживання, він назвав граничною

схильністю до нагромадження. Чим більше доход, тим велика частина його не

повертається в господ. обіг. Це твердження Кейнса називається \"основний

психологічний закон суспільства\".

11. Значення економічної теорії М.Кейнса (13)

Значення теорії Кейнса зумовлюється багатьма суттєвими моментами: а) це

макроек. метод дослідження; б) уперше на першому плані проблеми

реалізації, що засновують динамічну теорію циклу; в) його теорія

нац. доходу і мультиплікатора ввійшли в послякейнсіанські теорії

ек. росту; г) об\'єднав эк. теорію і эк. політику в одне ціле, що покликано

сприяти підтриманню життєдіяльності капіталістичної системи та сприятиме

ліквідуванню депресії і безробіття, регулюючи держ. витрати і податки.

14. Теоретики Дж.Робінсон, Е. Чемберлін, П. Самуельсон, Дж. Гелбрейт.

Трактування конкуренції за умови монополізації. Трактуючи конкуренцію,

англійка Джоан Робинсон ( у 1933 - книга \"Економічна теорія недосконалої

конкуренції\") і американець Чемберлин (у тому ж році: \"Теорія

монополістичної конкуренції: реориентация теорії вартості\"), визначають

нові характеристики конкурентної боротьби. Робинсон розглянула, крім

ідеальної, зробленої конкуренції, інші ринкові ситуації: чисту монополію -

володіння продуктом, для кот. немає близького замінника; монопсонию -

протилежність монополії: один покупець, багато продавців; олігополію -

фірми на ринку поєднуються і не допускають інші фірми. Робинсон показала,

що при олігополії росте безробіття, ціна втрачає еластичність (стає вище

середньою), через це падає попит. Щось схоже і на світовому ринку:

симетрична чи асиметрична олігополія, коли домінують 2-3 компанії. Вважала

антимонопольне втручання держ. необхідним. Чемберлин увів поняття

особливої форми протистояння - монополістичної конкуренції. Число

продавців одного товару досить велико, щоб не зачіпати інтереси не вхідних

у неї продавців; продукт стано вится більш різноманітним, так що покупець

може вибрати собі про давца; ринок усе-таки не закритий для інших. Така

монополія осн на взаємозалежності продавця і покупця. Кожен продавець

одночасно і монополіст, і конкурент. 3 напрямку монополістичної

конкуренції: ціновий, неціновий, рекламний. Ціноутворення, з одного боку,

опр. об\'єктивними факторами производста і збуту. З іншого боку -

суб\'єктивний фактор престижу торгової марки. Інструменти нецінової

конкуренції: випуск нових моделей, витончений дизайн, удосконалення

системи збуту, формування попиту. Основний висновок Чемберлина:

ек. саморегулюється й в умовах монополії, але сили, що врівноважують,

трансформуються: керування попитом та пропозицією витісняє колишній

саморегулятор - об\'єктивне співвідношення збуту і пропозиції. Конк.

боротьба як між ринками, так і усередині ринків, а форма її якісно інша.

Самуельсон стояв на позиціях обмеженого втручання держ. в ек. та вважав

найліпшими регуляторами грошово-кредитні механізми, що діють за умови

вільного ринку, забезпечуючи рівновагу між попитом і пропозицією,

виробництвом і споживанням.

15. Теорія ефективної конкуренції Й. Шумпетер. Йозеф Шумпетер (1883-1950)

один з найвідоміших ек., всесторонее вивчення історії ек. аналізу (Рушійна

сила в його підході - підприємець, його якості - не права власника, а

ініціативність, далекоглядність, авторитет, готовність до інновацій. Він,

завдяки цьому - головний суб\'єкт техн. Він вважав, що ефективна

конкуренція -це конкуренція нового типу. Ефективна конкуренція не зв\'язана

з традиційним ціноутворенням, з досягненням верхньої границі

рентабельності, а означає змагання у всіх сферах діяльності: удосконалення

умов виробництва і формування його витрат, попит та пропозиція, структура

відносин між виробниками. Головним агентом єфект. конкуренції є

підприємець-новатор, її важливою умовою монопілізація виробництва, яка дає

змогу нагромаджувати кошти для інноваційних програм.

16 Неокласична доктрина економічного зростання. Представники

консервативної неокласики. Неокласична доктрина ек. зростання існує на

базі двох джерел - теорії факторів виробництва та концепції виробничої

функції, що враховує взаємодію двох факторів- праці і капіталу.

Неокласична теорія ек. зростання як особливий напрямок макроаналізу

виходить зі старої класичної концепції трьох факторів виробництва, згідно

з якою праця, земля та капітал є самостійними творцями вартості, тому

власник кожного з факторів отримує частину створеного продукту у вигляді

доходу (заробітної плати, прибутку) залежно від продуктивності кожного з

факторів. Теоретичні засади неокласичної виробничої функції як моделі ек.

зростання, сформулювали Солоу, Дж. Мід та У. Свен. Вони також виходили з

граничного аналізу двох виробничих факторів - праці і капіталу, які

виробляють однорідний продукт, припускаючи, що кількість праці (робочої

сили) зростає постійно й рівномірно. У 1956-58 Солоу ввів аналіз

неінвестиційних факторів: научнотехн. прогрес, удосконалення менеджменту.

Він же надалі показав, що научно-техн прогрес не існує поза факторами

праці і капіталу. Питання про взаємозв\'язок нац. продукту з факторами його

створення обговорював ще й Рикардо (ідея Адама Смита): ріст залежить від

пропорцій нагромадження і споживання в нац. продукті, а їхні розміри

обумовлені продуктивністю праці. Цей: ріст залежить від продуктивності

виробництва і можливостей ринку. Неокласична теорія росту: праця, земля і

капітал - самостійні творці вартості, власник кожного пропорційно одержує

свою частку. Роль факторів надалі конкретизувалася математизировалась.

17. Неолібералізм: лондонська, фрейбургская, паризька, чикагська школа.

(18,19,20) НЛ - напр. в ек. теорії, що базується на соціальне дослідження.

Також неоліб. базується на неокласич. методах і захищає принцип

саморегулювання ек, св. конкуренції і ек. волі. Ринок розг, як ефективна

система, кот. найбільше сприяє эк. росту і забезпечує пріоритетне

положення суб\'єктів эк. діяльності. Держ. контролює там, де конкуренції

недостатньо, і відповідає за соціальну сферу.

Паризька школа. Винекнення франц. неолібералізму датується 20-30 р.р. 20

ст. (Предст: Е.Малінво, Т.Момбріаль, Л. Столерю, С.Кольм і М. Алле). Під

впливом цієї школи характер планування франц. Ек. змінився. Він став

договірним, здійснювалось на підставі угод між державою та приватними

підприємцями. Їх об\'єктом залишається господарська кон\'юнктура, але вона

орієнтується на ринкові механізми. Представники школи заперечують

перерозподіл нац доходу на користь безробітніх. Вони вважали абсурдним

твердження, що безробітні є резервом для поповнення армії зайнятих і

наголошували, що надлишок роб сили є наслідком порушення ек. рівноваги.

Особливих успіхів досяг М. Алле. Головним об\'єктом його дослідження була

ек.: він намагався вивчити фундаменталь структуру ек., визначити чинники

її розвитку. Він вважав, що держава в суспільстві має бути побудована на

ринкових засадах і відігравати активну роль. Контроль Алле вважає не дуже

дієвим інструментом. Єдиний ефективний контролер -це ринок. На його думку,

об\'єктом контролю можуть бути тільки держ. витрати та грошовий обіг.

18. Англійський неолібералізм. Економічна концепція Хайєка. Англ. Осн.

Фрідріх фон Хайек 1899-1992, Ноб. лауреат за праці по теорії грошей і

кон\'юнктурних коливань і взаємовпливам економічних, соціальних і

інституціональних процесів. Ідея \"спонтанного порядку\": право максимальної

волі людини; зіткнення інтересів народжує раціональний порядок. Керувати

явищами неможливо, їх можна тільки аналізувати, і те на мікрорівні, у

конкретних обставинах. Умова волі і конкуренції - приватна власність.

Держ. охр. волю. Чим більше регулюється суспільство, тим більше людей у

ньому користається привілеями , так що суспільний статус людини починає

визначатися не її працею і здібностями, а приналежністю до визначеної

групи забезпечення. Підриваються стимули эк. активності. Пропонує знищити

приватну монополію держ. на випуск грошей: нехай валюти конкурують. Теорія

ділового циклу Хайека: у період эк. підйому ціни ростуть швидше зарплат,

реальна зарплата зменшується (у нас вона уменьшщается при спаді теж...).

Це створює умови для зайнятості: машинна праця заміняється людським.,

попит на інвестиції падає, це приводить до спаду виробництва. А при спаді

зарплата росте (скорочується менше, ніж ціни), попит на раб. силу падає,

ростуть інвестиції.

19. Неолібералізм у Німеччині. Теорія соціально-ринкового господарства.

Поєднує ідеї: сильна держ. + менталітет нації, здатність до

самоорганізації і самопожертви + неокласичне саморегулювання эк. Осн.

фрейбургскую школу Вальтер Ойкен у післявоєнні роки. Відновлюючи після

війни ек, відмовилися від кейнсианства, тому що воно могло б сприяти

авторитаризму, до якого ньому нація завжди була схильна, а Гітлер довів до

логічного кінця. раціональне держ. господарство представляв як \"політику

порядку\", третій шлях - приватна власність, вільна конкуренція, і все-таки

порядок забезпечує держава, вона стежить за справедливим розподілом.

Мюллер-Армак: уперше сформулював ідею \"соціально-ринкової эк\". Податкова

політика повинна стимулювати активність у самостійному поліпшенні умов

життя громадянами, що збагатить і державу в кінцевому рахунку. Людвіг

Эрхард 1897-1977 - директор керування господарства Економічної ради

західної зони окупації, з 1949 - міністр нар. хоз. ФРН, 1963-66 - канцлер

ФРН - провів знамениту \"реформу Эрхарда\", що відновила після війни

ек. Німеччини, так називане \"німецьке чудо\". Почав з конфіскаціонної

грошової реформи і піврічного блокування рахунків. Грошову масу в обороті

скоротив до мінімуму., усі було лібералізовано, у тому числі зарплата і

квартплата. Прийнято закон проти монополій. Стимулювався приплив раб. сили

з Туреччини. Переборов опозицію окупаційної влади, потім профспілок, потім

підприємців (після заборони картелів). У кілька років досяг

ек. стабільності і добробуту людей.

20. Американський неолібералізм. Монетаризм. Монетаризм як варіант

неолиберализма в 40-50 розробила Милтон Фридман (\"чикагська школа\"),

1912р, Ноб лауреат: капіталізм як саморегульована система,

доктрина-антипод кейнсіанской сист. держ. втручання в ек. Психологічні

фактори - рівноправні складові зрівноважування ек. системи. Загальний

принцип аналізу - кількісна теорія грошей. Держ. утручання блокує дія

стихійних регуляторів. Основний принцип: альтернативи ринковому механізму

не існує. Циклічність эк. розвитку має грошову природу: ріст грош. маси в

обороті провокує інфляцію. Тому, вважає Фридмен, основний фактор

эк. рівноваги в суспільстві - стабільна, контрольована динаміка пропозиції

як осн. об\'єкт держ. контролю й основа внутреннеэк. політики. Інфляція -

прийнятна плата за зайнятість. Спровокована емісією, вона навіть необхідна

як додатковий генератор ефективного попиту. Але вона народжує проблеми,

кот. розкладають рин механізм, і державі вже приходиться застосовувати

надзвичайні міри. \"Грошове правило\" збалансованої довгострокової

монетарної політики: збіл. ден. маси повинне бути систематичний,

стабільний, плановим, незав від кон\'юнктури і циклічних коливань: наявні

3% у рік; строкові вклади й облігації - 1% у рік; у цілому не більш 4-5% у

рік. При наростанні кризи Центрбанк збільшує грошову пропозицію і знижує

ставку відсотка, стимулюючи інвестування. Ріст інвестицій збільшує

зайнятість, ВВП і доходи, однак попит на гроші - це недолік Кейнс моделі:

таким чином, держ. змушена саме робити інфляцію. Замість цього Фридмен:

держ. повинно регулювати не попит на гроші, а пропозиція їх, тоді ринок

сам установить ставку відсотка і стимулює механізми саморегулювання ек.

Інфляція ж не забезпечує ріст зайнятості. Повинно бути об\'єктивне,

природне безробіття 4-5%. Психологічні фактори провокують імпорт інфляції

- передачу шокового стану із країни в країну. Тому Ф пропонує змінний

курс.

22. Теорія \"ек. пропозиції\" і \"раціональних чекань\". Якщо Фридмен у 1976

одержав свою Ноб. премію за спростування Кейнса і свій монетаризм, то в

1995 її одержав Лукас за спростування їх обох. Його напрямок наз. \"нова

класична школа экономикс\". Фридмен вважав, що суб\'єкти економіки, напр,

фірми, пристосовуються до ек. ситуації, спираючи на минулий досвід: це

\"адекватні чекання\". Наслідок: при швидкій адаптації ринків поводження,

викликане цими чеканнями, швидко нейтралізують кожну держ. політику

стабілізації. Але неокласичний принцип адекватної реакції невірний, тому

що інформація суб\'єкта про події в ек. завжди неповна. Лукас побудував

мат. модель, що враховує як вплив на чекання всієї наявної інформації, так

і зворотний зв\'язок: вплив чекань на майбутні ек. події. Теорія

“Раціональних очікуваннь” базувалася на наукових прогнозах, що враховують

функціонування реальної ек. моделі: динаміку цін, вплив урядових рішень на

макроекон. показники. Формалізував важливу в класичній теорії ідею

оптимального ек. поводження суб\'єкта. Теорія раціональних чекань заперечує

політику держрегулювання з допомогою кількох аргументів: 1)агумент -

будь-яке втручання нівелюється поводженням ек. агентів;2) аргумент - така

політика породжує результати, які зворотні прогнозованим;

Держ. рішення стосуються макрорівня, ігноруючи мікро, а саме там

приймаються рішення об\'єктивного поводження в конкр ситуації. В основі Ек.

пропозиції лежить не підприємство, а індивідуум: індивідуальний капітал і

інд праця, що вкладають з визначеною метою. Тому держ. регулювання ринку

має бути спрямоване на підвищення прибутковості, дохідності на розвиток

виробництва, а не виходити з проблем бюджету та вирішувати їх з основ

бюджетування. Основне в теорії \"економіки пропозиції\": заперечення

маніпулятивної фіскальною політикою, а також і системи прогресивного

оподатковування, які ведуть до не стимулювання заощаджень і інвестицій та

перерозподіляють нац доход на користь споживання і стають причиною

приховування доходів, що в кінцевому підсумку призводить до тіньової ек,

бартерного обміну, схованої зайнятості, тому негативна.

4. Ек думка Древнього світу. Ідеологія мислителів древнього Сходу (Єгипет,

Месопотамія, Індія, Китай). У произв. древ. авт. відбиті ек. питання, кот.

регламентували с/г діяльність. Це документи, в основному, нормативного

характеру. Особливості ек. думки: не відокремились в окрему самостійну

думку; ек. ідеї формувались у контексті комплексу людей; ек. ідеї виражали

цивільні ознаки; переслідували інтереси правлячих класів; притаманний

символізм. 3 тисячоріччя до н.е. почалися: статистика, облік і аналіз хоз.

деят.,менеджмент=керування (окремим хоз. і державою). Ек. думка

стародавнього сходу була представлена працями Д.Єгипту, Індії та ін. Д р е

в н і й Е г и п е д : дійшли до нас добутки держ. чиновників:

організація+керування держ. господарством, про відносини власності,

рабовласництво, товарно-грошові відносини. Були зем. кадастри

враховувалася худоба, проводилися переписи населення. В М е с о п о т а м

і ї: в отл. від Єгипту, швидко розвиваються приватна власність і товарні

відносини, підсилюється соц. розшарування суспільства. Закони \"Кодекс

Хаммурапи\" 18 в. до н.е. : оренда, найм, лихварство. Захищає власність,

зокрема, пануючих, державних службовців і воїнів. Д р е в н я И н д і я:

трактати буддійські і брахманистские. Буддизм проповідує відмовлення від

власності для досягнення нірвани як «вершини» щастя і порятунку. Рабство -

перешкода нірвані, боргова кабала - страшне горе. Родоначальник людей -

Ману. У \"Законах Ману\" ек. розглядається як сфера діяльності касти вайшья.

Ідеалом був ек. незалежний хазяїн. \"Артхашастра\" - трактат про держ.упр. і

держ. доходи (складаються з податків, штрафів, з доходів від торгівлі,

кот. віддаються царю за те, що він охороняє країну). Д р. К и т а й: У 4-3

ст. до н.е. виникли філософські і политичні навчання, у рамках кот.

розвивалася і ек. думка. Ведуче напр. к о н ф у ц и а н с т в про: вічний

і незмінний порядок ієрархія відносин. Правитель повинний скорочувати свої

витрати і піклуватися про людей: Зменшити податки, розділити гос.

багатство по справедливості щоб правителя не скинули. Повне

підпорядкування централізованої влади. Конф. вважали, що землеробство -

основне заняття, тому підтримка ремесел і торгівлі шкідлива для гос. Д а о

с и з м - сучасник конфуціанства (\"дао\" - закон) - закон мається на увазі

як природний рух усього сущих.Усі соц. зло - наслідок порушення цього

закону. Кит. эк. думка виражена в трактаті неизв. авторів

\"Гу-ань-цзи\":\"Ринок - це те, з чого довідаються про порядок і безладдя в

гос\". Трактат рекомендує створити гос. фонди, у кот. правитель повинний

накопичувати половину врожаю для стабілізації цін на хліб. Рекомендовано

нормовану емісію грошей. Негативне відношення кпротекционизму ремеслам:

вважається, що осн. джерело благ - з\\х.

7. Маржиналізм - як визначний напрямок розвитку політичної економії.

Причини винекнення марж.: монополізація, нові складні форми господарювання

й упр., інтенсивне розширення зовнішнього ринку. Науч.-техн. прогрес дав

нові методи (матем, зокрема). Величезній кількості виробників знадобилися

конкретні рекоменд. по макро. і микроек. Маржинализм - від

marginal(граничний) - дослідження граничних ек. величин на різних

рівнях: окремої фірми, галузі, нац. ек. Перші спроби введення

маржинального аналізу в ек. теорію були зроблені в 19 ст. А Курно

(Франція), І. Тюненом і Г. Госсеном (Німеччина). Вчені сформулювали

основні категорії маржиналізму: «граничної корисності», “граничної

продуктивності” та ін., які  використовують при аналізі поводження

споживача і мат. аналізі функціональних залежностей у господарській

системі, в сучасних теоріях попиту, ціни, фірми, ринкової рівноваги.

Досліджуючи маржинализм К. Менгер розвив ідею попередників про “граничну

корисність”. Відповідно до цього підходу політична економія  повинна

вивчати свідомість об\'єкта господарювання. Об\'єкт дослідж. - індивідуальне

господарство як типовий елемент. 

9. А. Маршал - основоположник  кемб. школи.

В 90-х 19ст. в Англії сформувалась Кембр. школа заснував її А. Маршалл.

Створив синтетичну теорію, що поєднує елементи трудової теорії вартості і

«теорії граничної корисності, що збагатило науку більш глибоким аналізом

взаємозв\'язку виробництва й обміну на підставі функціонального методу

дослідження. Головний закон збуту: »потрібне для ринку кількість товару

збільшується з падінням ціни і зменшується з її ростом». Увів поняття

споживчої надбавки: додаткова сума, яку покупець може заплатити замість

того, щоб відмовитися від покупки. Чим більше продаж, тим більше вплив

попиту на вартість -ціна пропозиції визначається фактором

виробництва. Закон заміщення: виробники завжди, коли можливо, заміняють

дорогі фактори дешевими. Визначив різницю в організації малого і великого

бізнесу.

23. Неокласичні моделі в економіці різних країн. Поняття “Тетчеризм”,

“Рейганоміка”. Англія і США з 70-80-х р. оздоравливали економіку по

Фридмену. Тетчеризм. Фрідмен вважав, що важливим напрямком контролю за

грошовою масою є обмеження урядових витрати, що народжують бюджетний

дефіцит (скорочувалась кількість урядових службовців, провадилась

структурна перебудова управлінського апарату); здійснювалась адм. реформа,

контроль місцевих податків, зменшил. житлове будівництво, перепідготовка

безробітних, денаціоналізація промисловості. Широка програма приватизації

спрямована на створення умов для підп. діяльності, забезпечила справжню

революцію в розвитку вироб. та стабілізації ек. Приватизація пром. дала

значні доходи. Було ств. зони св. підприємництва, оподатковування підпр.

сприяло його розвитку. Бола розроб. програма заохочення конкуренції, що

створила масу дрібних і середніх підприємств. Уряд у жорстокій боротьбі

переміг профспілки. У США монетаристская доктрина стала \"Рейганомикой\".

оподатковування в США з частиною доходів перетворилася в сист загального

перерозподілу. Рейган намагався обмежити регулюючий вплив держави,

скорочуючи податки з метою використання дефіциту фетерального бюджету як

важелю впливу на витрати. Для цього треба було: побороти інфляцію, тому що

до неї навчилися пристосовуватися; змінити характер раціональних чекань;

здолати споживчу психологію, кот. склалася в період стимулювання попиту;

перестати жити в кредит; дати зрозуміти, що обмежувати витрат необхідно.

Сокр. бюджетні витрати (крім оборони, соц. страхування, медицини). Фідмен

як радник президента запропонував проект реформи “План допомоги сім\'ї”. У

1983 почалося эк. пожвавлення, інфляція упала, стабілізувався і росте

долар. Спростився вивіз і ввіз інвестицій, завоювання міжнародних ринків.

Масові банкрутства незабаром пройшли, безробіття здолали, відновилася

довіра народу до уряду.

Однак ці доктрини розроблені в умовах визначених країн, і саме там дають

успіх, в інших умовах (наприклад, у нас) його не дадуть.

* Інституціоналізма й етапи його розвитку.

І. - своєрідний напрям в ек. науці, його своєрідність полягає насамперед в

тім, що прихильники і. В основу аналізу беруть не тільки ек. проблеми, а

зв\'язують їх з проблемами соц., політичними, етичними, правовими. Загальні

ознаки:

1) критичний аналіз ортодоквальних теорій, побудований на розробці

альтернативних програм;

2) спроба інтегрувати эк. теорію з іншими загальними науками -

соціологією, антропологією, психологією, юриспруденцією;

3) прагнення вивчати не стільки функціонування системи, скільки її

розвиток (трансформацію капіталізму);

4) аналіз ек. відносин визначають з позицій організації суспільства;

5) прагнення підсилити суспільний контроль над бізнесом.

6) вдаються до історичних та статистично-описових методів дослідження (дав

змогу досліджувати ек. явища).

7). І. рушіем ек. розвитку визначають психологію колективу, суспільства, а

не оремих суб\'єктів господар. Виник у США наприкінці 19 (ранній

імперіалізм) як опозиція дрібної і середній бурж. монополістичному кап.

Виділяються етапи: ранній і .У ранньому напрямки: 1)

соціально-психологічний, 2) соціально-правовий; 3) емпіричний

(кон\'юнктурно-статистичний). Відродився після 2 світові війни з появою

нових об\'єктів дослідження: науч-техн прогрес, інформація, влада, політика

і т.д. як неоинституционализм.

25. Ранній институционализм.

Напрямки і. Див. Пит.24.кін. Соц.-психол. напрям. Його представник Торстен

Веблен (1857-1929) виступав проти матеріалізму, зокрема, марксистського, з

гострою критикою капіталізму., розширив сферу досл. за рахунок суспільств

психології, інстинктів, звичок і схильностей людей., дієвість біол.

законів у суспільстві. Веблен став основоположником

індустріально-технологічної концеппції. Він вважав, що бізнесменів треба

замінити технічною інтелігенцією. Веблен майбутне сусп. уявляє як

панування “індустрії”, керованої технократії. Він не дає конкретних

рецептів побудови майбутнього сусп., він тільки змальовує його таким, яким

хотів би бачити. Рухові сили эк. діяльності - напівсвідома тяга до добре

виконаної роботи, допитливість, материнський інстинкт. Соц- правовий

напрям. Представник Джон Роджерс Коммонс. Розг. Вартість як очікуване

право на майбутні блага і послуги. “інституціональна ек.” - це економіка

регульованого капіталізму, адм. капіталізму або “розумного капіталізму”,

як інколи висловлювався Робжерс. Держ. має регулювати конфлікти не лише

між окремими капіталістами, а й між капіталістами і робітниками.

Емпіричний. Представник Уеслі Клер Мітчелл. Грошова ек. має недоліки, їй

притаманні суперечності, але вона найліпша форма організації суспільства,

оскільки забезпечує потреби бізнесу, здійснює облік і є знаряддям

установлення взаємодії і співробітництва в сусп. Завдання ек. теорії

полягає - вивчити взаємозв\'язок між інститутами грошового господарства й

поведінкою людей. Мітчелл застосовує технологічний підхід до аналізу

закономірності сусп. розвитку. Ранній І. вчені ще називали чистим, розквіт

якого припадає на 20-30р.р. 20ст.

21. Економічна модель капіталістичного суспільства за Фрідменом.

Шлях Мілтона Фрідмена від академічного вчення до засновника чиказької

монетарної школи, лауреата Нобелівської премії 1976 р., був зв\'язаний із

розробкою теорії капіталізму як саморегулювальної системи, з формуванням

монетариської доктрини, котру було визнану антиподом кейнсіанської системи

державного втручання в ек. Психологічні фактори - рівноправні складові

зрівноважування ек. системи. Держ. втручання блокує дії стихійних

регуляторів. Основний принцип: альтернативи ринковому механізму не існує.

Фридмен вважав основний фактор ек. рівноваги в суспільстві - стабільна,

контрольована динаміка пропозиції як осн. об\'єкт держ. контролю й основа

внутріек. політики. Метод теоретичних досліджень Фрідмена можна назвати

суб\'єктивно-позитивістським, заснованим на емпіричних і статистичних

узагальненнях. Позитивізм теорії Фрідмена полягає в тім, що її цілком

орієнтовано на практичне заснування.

12пит.

Ліберально-буржуазний рух В Україні був представлений інтелегенцією, яка

гуртувалась в так званих громадах - своєрідній організаційній формі руху.

Громади виникають в 60-х р. у м.Києві, Харкові, Полтаві. Спочатку в

громадах були демократи, але згодом вони відійшли к народникам. Народники

заперечували капіталістичний розвиток країни. Київська громада розкололась

на “Стару” і “Нову”. Громадський рух був фундаментом для ліберальної

сусп.ек. думки. М.П.Драгоманов закликає до боротьби з самодержавством як

гальмом розвитку. Підтримав реформу в 1861 р., але зазначив, що реформа

проведена в інтересах поміщиків, капіталістів і самодержавства, а селяни

одержали особисту волю без землі. Драгоманов майбутнє бачив в соціалізм,

він був ідеологом дрібної буржуазії, але як реформіст змикався з

буржуазним реформізмом. Революційно-народницький рух виступав з позицій

селянства, які боролися проти залишків кріпосництва. Револ.-народ.ру на

Україні відрізнявся від російського за 2 фаткорів: особливостей форм

селянського землеволодіння і нац. Моментів. В Україні не було общинної

форми землеволодіння і тому ідеї селянства бачили не в общині, а у

зрівняльному переділі землі. Другим моментом, що характеризував рев.-нар.

Рух в У., був зв\'язок частини його учасників з українофілами, тобто з

буржуазним нац. визвольним рухом, зокрема з його лівим (демократичним)

крилом. Рев.-нар. рух мав дві групи: 1-й вид груп - лавристи (проводили

свою пропагандиську діяльність серед робітників, інтелегенції і особливо

-селянства) та 2-й вид груп - групи бакуністського спрямування (основний

акцент ставили на селянство).Ліберальне народництво (Предст.

П.Червінський, Левицький). Ліберальне народництво виникає в У. Вже в 70-ті

р., воно критикувало капіталізм, протиставляючи йому дрібне виробництво

селян і ремісників. Великого значення у зміцненні дрібнотоварного

виробництва вони надавали різним формам кооперації. Зміни, що сталися в

ек. та суспільному житті після реформи 1861 р., позначились і на розвиток

політичної ек. Велике значення для розвитку П.Е. мало ств.

Університетських лекційних курсів з цієї дисциплини.П.Е. в пореформенний

період і до 90-х р. розвивається преважно в руслі класичної школи.

Економістів цікавили проблеми ек. категорій, з\'ясування предмету П.Е.

Прихильником П.Е. був професор Київського універс. І.В.Вернадський. У

своїх роботах головну увагу приділяє критиці кріпатсва і всіх

дрібнобуржуазних форм виробництва.

26. Неінстинуалізм. основні ознаки. Представники різних теорій

неінституалізму. Після другої світової війни відбулось відродження

інституціоналізму на дещо інших .засадах. Якщо неокласики і кейнсіанці

сперечались щодо межі втручання держави в економіку, то

інституціона-лісіти знайшли нові об\'єкти- дослідження місце і роль в

економічному житті НТП, інформації, влади, політики та ін. Соціальний

(індустріально-технологічний) інституціоналізм. Представник Джон Кеннет

Гелбрейт (1909р. нар.).Уродженець Канади. Перший науковий ступінь здобув у

Торонтському університеті, але більша частина його проферської і наукової

діяльності пройшла у СІНА - Принстонському, Каліфорнійському.,

Гарвардськом університетах. Г. в своїх роботах пропагував «суспільство

добробуту», що дало підставу канському історику ек. думки Селігмену не

зарахувати його «у табір інституціоналістів»^1. В працях, опублікованих у

50-х рр Гелбрейт розглядає техніку, як основу економічного прогресу.


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.